Wymiana baterii trakcyjnych! Warto postawić na współpracę spedycyjną

2019-01-31

Wymiana baterii trakcyjnych! Nie zapominaj, że wszelkie części trzeba odpowiednio przewieźć


Historycznie spedytor realizował tę część procesu wsparcia logistycznego, która dotyczyła, czystej spedycji, zatem wszelkich czynności niezbędnych w zarządzaniu transportem surowców, materiałów, wyrobów gotowych od dostawcy do klienta. Sam spedytor, miał za zadanie dbanie o dbanie o bezpieczeństwo, wynegocjowanie stawki, realizowanie procesu spedycyjnego oraz nawiązanie współpracy z przewoźnikami, dysponującymi odpowiednimi środkami transportowymi, pozwalającymi na realizację procesów transportowych dla danego ładunku. Patrząc z historycznego punktu widzenia, osoba pełniąca funkcję spedytora w pierwszej kolejności zajmowała się realizacją części procesu z zakresu wsparcia logistycznego, która to, bezpośrednio dotyczyła przede wszystkim, najczystszej z możliwych form spedycji, z tego też względu brała pod uwagę wszelkiego rodzaju czynności, niezbędne do zarządzania transportem surowców, materiałów, wyrobów gotowych od dostawcy, aż do klienta. Ma to jednocześnie zastosowanie, jeżeli chodzi o wymianę baterii trakcyjnych. Zadaniem osoby, będącej na stanowisku spedytora, było dbanie o bezpieczeństwo, terminowość realizowanego procesu spedycyjnego, a także wynegocjowanie stawki oraz nawiązanie współpracy z przewoźnikami, dysponującymi odpowiednimi środkami transportowymi, pozwalającymi na realizację procesów transportowych dla danego ładunku, jeżeli chodzi o wymiana baterii trakcyjnych http://janczewski.eu/oferta/wozki-do-wymiany-baterii/. Spedytor pełnił rolę pośrednika pomiędzy dysponentami ładunków a przedsiębiorstwami transportowymi realizującymi usługi przewozu. Jego rola zaczynała się od doradztwa i poradnictwa spedycyjnego. Zaś zleceniodawca usługi spedycyjnej realizował wszelkie pozostałe czynności, włączając w to dystrybucję, pakowanie, konfekcjonowanie, magazynowanie, planowanie czasu wysyłki i odbioru oraz nadzór nad każdym indywidualnym procesem przewozowym.


Z kolei zaś, zlecający spedycję, był zobowiązany do zabezpieczenia i spełnienia niezbędnych elementów systemu logistycznego, wśród których, nie należy pominąć, między innymi : harmonogram wysyłek, czy ówczesny system informatyczny oraz magazyn. Spedytor jest koordynatorem, organizatorem procesów spedycyjnych. Spedytor podejmuje działania w imieniu i na rzecz klienta, czyli zleceniodawcy, przebiegającą zgodnie z przyjętymi umowami spedycji. Monitoruje i koordynuje przebieg procesu spedycyjnego, informując zleceniodawcę spedytora o postępach oraz kolejnych etapach realizacji procesu, realizując tym samym czynności związane z logistyczną obsługą klienta . 

Działający na rynku w roli organizatora przewozów ładunkowych spedytor, coraz częściej wykonując wszystkie czynności związane z logistyczną obsługą klientów, wykracza poza swoje tradycyjne zadania. Spedytor, profesjonalnie podchodzący do swoich zadań powinien uwzględniać elementy obsługi klienta. Warto mieć to na uwadze w odniesieniu do wymiana baterii trakcyjnych.


Cechy usługi, znane także pod nazwą elementów obsługi, zazwyczaj są powiązane ze zróżnicowanymi potrzebami klientów, z tego też względu ich rodzaje oraz przypisywana im ranga, zmienia się w zależności od segmentu rynku, rodzaju dostarczanych dóbr i usług, takich jak branża przemysłu, czy sektora gospodarki, a także skali systemu organizacji dostaw (tradycyjny system dystrybucji fizycznej, system logistyczny, łańcuch dostaw, organizacja sieciowa) i nasilenia konkurencyjności. Wśród najważniejszych z nich nie można pominąć, między innymi takich elementów obsługi klienta, jak na przykład: czas oczekiwania na dostawę, dostępność produktów w magazynie, możliwych do dostarczenia, możliwości elastyczności dostaw, ewentualna częstotliwość dostaw, niezawodność oraz perfekcyjność dostaw, kompletność dostaw we wszystkie pożądane elementy, dokładność oraz precyzja dostaw oraz dogodność składania zamówień i dogodność dokumentacji wymaganej przy składaniu zamówień.


Elementy logistyczne obsługi klienta, można podzielić na trzy, odrębne rodzaje, to znaczy na elementy przedtransakcyjne, transakcyjne oraz potransakcyjne. Pominięcie którejkolwiek grupy może spowodować poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Kontrola jakości obsługi klienta stanowi istotę oferowania wysokiego poziomu logistycznej obsługi klienta przez przedsiębiorstwa, w tym nie należy zapomnieć o przedsiębiorstwach spedycyjnych. Ponadto, należy zauważyć również, że doświadczony spedytor pełnił także rolę pośrednika pomiędzy dysponentami ładunków a przedsiębiorstwami transportowymi realizującymi usługi przewozu. Jego rola zaczynała się od doradztwa i poradnictwa spedycyjnego. Co więcej zleceniodawca, samodzielnie realizował wszelkiego rodzaju pozostałe czynności, w tym pakowanie, konfekcjonowanie, dystrybucję, magazynowanie, planowanie czasu wysyłki i odbioru oraz nadzór nad każdym indywidualnym procesem przewozowym. Zleceniodawca całkowicie zabezpieczał niezbędne elementy systemu logistycznego takie jak: magazyn, system informatyczny czy harmonogram wysyłek, jeżeli chodzi o wymiana baterii trakcyjnych.


Jak wynika z tej szerokiej analizy spedytor, jest przedsiębiorcą, który zobowiązuje się za wniesienie przez zleceniodawcy wynagrodzenia zobowiązuje się na działania z zakresu działalności swego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem, działając w imieniu własnym bądź też w imieniu swego zleceniodawcy. Warto zwrócić uwagę, iż nie będzie spedytorem przedsiębiorca, który zajmuje się organizacją przewozu osób, albowiem czynności spedycyjne ograniczone są do usług związanych z transportem towarów. Spedytor pełni funkcję zarówno koordynatora, jak i organizatora ogółu procesów spedycyjnych. Podejmuje także działania w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, czyli swojego klienta. Działa przy tym zgodnie ze zlecenie spedycji i obowiązującą go umową. Do jego zadań należy zatem monitorowanie, a także sprawowanie pieczy nad każdym z procesów spedycyjnych oraz informowanie klienta o postępach w realizacji danego procesu. Przy tym dba również o wszystkie czynności związane z logistyczną obsługą klienta. Działający na rynku w roli organizatora przewozów ładunkowych spedytor, coraz częściej wykonując wszystkie czynności związane z logistyczną obsługą klientów, wykracza poza swoje tradycyjne zadania. Spedytor we właściwej obsłudze klienta powinien uwzględniać elementy obsługi klienta nakierowane niekiedy na wymianę baterii trakcyjnych.


Elementy obsługi, jakie nazywane są także cechami, zazwyczaj pozostają kojarzone z różnymi potrzebami klientów i z tego też względu ich rodzaje, a także przypisywana im ranga, ulega zmianom w zależności od rozpatrywanego segmentu rynku, rodzaju dostarczanych dóbr i usług, czyli z branży przemysłu, sektora gospodarki. Ponadto skali systemu organizacji dostaw, to znaczy tradycyjnego systemu dystrybucji fizycznej, system logistyczny, łańcuch dostaw, organizacja sieciowa oraz nasilenia konkurencyjności. Do najważniejszych elementów obsługi klienta należą między innymi: dostępność produktów z zapasu, elastyczność dostaw, częstotliwość dostaw, niezawodność dostaw, kompletność dostaw, dokładność dostaw, czas dostaw, dogodność składania zamówień i dogodność dokumentacji wymaganej przy składaniu zamówień. Wszystkie elementy logistycznej obsługi klienta, umownie dzieli się na: elementy przedtransakcyjne, transakcyjne i potransakcyjne. Pominięcie którejkolwiek grupy może spowodować poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Kontrola jakości obsługi klienta stanowi istotę oferowania wysokiego poziomu logistycznej obsługi klienta przez przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa spedycyjne. Niepodważalnie, cennym aspektem jest także fakt, że spedytor, aby wykonywać swoje zadania bardziej efektywnie i właściwie, coraz częściej wykorzystuje nowoczesne narzędzia i technologie informatyczne odnoszące się do wymiana baterii trakcyjnych. Mogą to być technologie wspierające zarządzanie relacjami z klientami, jest Customer Relationship Management, w skrócie CRM oraz giełdy transportowe aktualnie występujące elektronicznie, które zostały stworzone z myślą, aby zainteresowani mogli nawiązywać relacje partnerskie, wyszukiwać ofert o wolnych przestrzeniach ładunkowych czy ładunkach, wspierać spedytorów w realizacji procesów spedycyjnych. Co więcej, dowiedziono, iż sprawna organizacja i realizacja procesu spedycyjnego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, wymaga od spedytora wiedzy w wielu zakresach, w tym również regulacjach prawnych, takich jak, akty prawne obligatoryjne i fakultatywne. Dla przykładu dotyczy restrykcji prawnych związanych z prawem wymaganą dokumentacją do realizacji konkretnego procesu spedycyjnego w aspekcie wymiany baterii trakcyjnych.


W fachowych zapisach spedytora bardzo często spotykane jest uznawanie go za architekta transportu. Skąd pochodzić może ten tytuł? Podobnie jak architekt, uznając uwarunkowania i wymogi terenu i otoczenia oraz życzenia klientów, dokonuje rozpoznania, by znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze, tak i spedytor, mając informacje o towarze i wymaganiach zleceniodawcy, przeprowadza badania, na podstawie których organizuje transport dla danych warunków optymalny. Z tego też względu wraz ze wzrostem konkurencji, także poszukiwania obszarów do redukcji kosztów i globalizacji działalności przedsiębiorstw, rola spedytorów w procesie wsparcia logistycznego wzrosła i ukierunkowała się na oferowanie kompleksowych rozwiązań i usług w globalnych łańcuchach dostaw. Podczas i tuż przed realizacją czynności spedytorskich, spedytor powinien zmierzyć z szeregiem realnych zagrożeń. Wpływają one bowiem bezpośrednio na ryzyko dostarczenia ładunku oraz na opłacalność procesu spedycyjnego oraz transportowego. Jednym z najbardziej niepożądanym zagrożeniem są opłaty za korzystanie z dróg, których dokonuje się za pośrednictwem ViaToll. Płatne odcinki oraz stosunkowo słabo rozwinięta infrastruktura drogowa wpływają znacznie na koszt oraz czas wykonywanych usług . Korzystanie z dróg innych niż autostrady lub odcinki płatne jest karalne, gdy naciski na osie pojazdu wykluczają z poruszania się po takich drogach. Objeżdżanie znacznie wydłuża podróż, a co za tym idzie efektywny czas pracy kierowcy ulega skróceniu. Pamiętajmy o tym przewożąc elementy potrzebne do wymiany baterii trakcyjnych. Drogi gorszej kategorii powodują większe zużycie paliwa, dodatkowo wzrasta także ryzyko wypadku na węższych odcinkach. Nie należy zapomnieć także o niższej średniej prędkości. Nie można zapomnieć o stale rosnących kosztach paliwa. Przy dynamicznych zmianach jest to kolejne ryzyko do uwzględnienia. Spedytor w swojej działalności ma za zadanie uwzględniać kwestie ekologiczne, które mogą stanąć na przeszkodzie realizacji usługi. W niektórych państwach występuje na przykład zakaz poruszania się pojazdów nie spełniających odpowiedniej normy czystości spalin. Coraz więcej pojawia się także zielonych stref w dużych miastach Europy, gdzie w ten sposób ogranicza się ruch pojazdów osobowych, jak i ciężarowych.