Projekt "Wiedza najlepszą inwestycją"
Projekt "Wiedza - najlepszą inwestycją"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznegoPARTNER PROJEKTU LIDER PROJEKTU
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Federacja Pracodawców Polski Zachodniej


Idż do strony głównej