^Powrót do góry

Obszar działania naszych przedstawicieli

 
Międzynarodowa Organizacja Pracy od 1995r. do 2001r.
Naczelna Rada Zatrudnienia kolejne cztery kadencje
do 30.VI 2002r.
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach od 2002r.
Komisje Sejmu i Senatu od 1993r.
Mediatorzy z listy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej od 1993r.
Arbitrzy z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od 1993r.,
Polski Trójstronny Komitet do spraw Współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy od 1997r. do 2001r.
Rada Funduszu Gwarantowanych ¦wiadczeń Pracowniczych kolejne dwie kadencje
do 31.XII 2001r.
Naczelna Rada Zatrudnienia do 31.XII 2001r.
Wojewódzka i Powiatowe Rady Zatrudnienia od 1993r.  
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska od 1995r.
Kapituła Dolnośląskiego Klucza Sukcesu od 1995r.  
Kapituła Znaku Promocyjnego "PRODUKT DOLNOŚLĄSKI" od 2001r.
Zachodni Klub Gospodarczy od 1995r.
Stowarzyszenie na Rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze od 1996r.
Komitet Sterujący przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego od 2000r.
Komitet Monitorujący przy Wojewodzie Dolnośląskim od 2001r.
Konsorcjum (Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Urząd Wojewódzki, CUPRUM BANK S.A., DSI S.A.,FPPZ), Fundusz Strukturalny dla Dolnego Śląska od 2000 do 2002r.
Rada Wykonawcza Konfederacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP od 1996r. do 2002r.
Rada Programowa oraz Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy od 1999r.
Konwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy od 2002r.
Przewodniczenie Konwentowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy od 2004r. do 2007r.
Rada Wykonawcza Konfederacji Pracodawców Polskich od 1992r. do 30.VI 2002r.
Prezydium Konfederacji Pracodawców Polskich od 1992r. do 30.VI 2002r.
Komisja Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego od 2002r.do 2005r.
Komisja Rewizyjna Konfederacji Pracodawców Polskich od 2001r.
Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu od 1991r.
Komitet Inżynierii Środowiska PAN od 1993r.
Rada Programowa Krajowego Systemu Zapobiegania Zanieczyszczeniom od 2001r.
Europejskie Stowarzyszenie d/s Badań nad Aerozolami od 1986r.
Europejskie Stowarzyszenie d/s Badań nad Zanieczyszczeniami, Krajowa Rada Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów od 2001r.
Zakład Ekologistyki i Ochrony Atmosfery od 1999r.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Legnicy od 2002r. do 2006r.
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego od 2003r.
Międzynarodowa Grupa Ekspercka Nagrody Innowacji "INNOVATION" Euroregionu Neisse-Nysa-Nisa od 2003r.
Zespół Koordynacyjny ds. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Głogów od 2004r.
Rada Gospodarcza Województwa Dolnośląskiego od 2005r.
Trybunał Praw Człowieka przy Radzie Europy w Strasburgu od 2004r.
Grupa konsultacyjna Zintegrowanego Programu Województw na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 od 2005r.
Partnerstwo Transgraniczne EURES T w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES
  • Grupa robocza
  • Grupa koordynacyjna
od 2005r.
Dolnośląska Rada Gospodarcza od 2006r.
Dolnośląska Rada Partnerów Społecznych przy FPPZ od 2006r.
Rada Dolnośląskiego Klastra Surowcowego od 2006r.
Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (Zespół Koordynujący) od 2007r.
Grupa Kreatywna przy Dolnośląskim Forum Polityczno - Gospodarczym od 2007r.
Komitet Sterujący nowego partnerstwa EURES-T "Eures TriRegio" od 2007r.
Komisja doraźna w celu opracowania Programu Integracji działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsk Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. od 2008 r.
Konwent Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. od 2009 r.
Rada Witelona - doradczy organ Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

od 2010 r.

 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od 2011 r.  
Grupy Robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego od 16.04.2015r.
Konsultacyjna Rada Pracodawców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu od 20.05.2015r.
Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.