Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - WYDARZENIA SIERPIEŃ 2016
^Powrót do góry

WYDARZENIA SIERPIEŃ 2016

30.08.2016 r. – Warszawa – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – spotkanie z Panem Andrzejem ADAMCZYKIEM – Ministrem Infrastruktury i Budownictwa z przedstawicielami Zarządu Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w ramach Centralnych Obchodów DNIA BUDOWLANYCH 2016.

25.08.2016 r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  spotkanie z cyklu „Gawędy światłem malowane” pt. „Historyzm po legnicku 7” organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

25.08.2016 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Z dniem 25.08.2016r. obowiązki Dyrektora Generalnego - do odwołania przejęła Dyrektor Programowy - Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK.

25.08.2016 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie z Władysławem SZURKIEM – Przewodniczącym Rady Wykonawczej FPPZ w celu usprawnienia bieżącej działalności Federacji. W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka KONKOL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, Władysław SZUREK i Ryszard BIAŁY.

24.08.2016 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Kontrola monitorująca prawidłowość przebiegu stażu organizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy.

22.08.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

09.08.2016r. – Legnica – Katedra Legnicka koncert Międzynarodowego Festiwalu Organowego - Legnickich Wieczorów Organowych w wykonaniu organisty- Piotra Rachonia i wokalistki Anny Marii Jopek. Koncert organizowany przez Legnickie Centrum Kultury oraz Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.