Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - GRUDZIEŃ 2016
^Powrót do góry

GRUDZIEŃ 2016

29.12.2016r. – Złotoryja – Powiatowy Urząd PracyPosiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Federację reprezentował: Janusz PRUS.

20.12.2016r. – Legnica – ZUS – szkolenie z zakresu: „Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązki pracodawcy związane z wypadkami w pracy”. Ze strony Federacji w szkoleniu udział wzięła: Elwira KALINIEC.

16.12.2016r. – Wrocław – Centrum Konferencyjne - Obchody 20-lecia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Federację w uroczystości reprezentował: Łukasz SZAŁATA.

16.12.2016r. – Wrocław – Centrum Kongresowe (Hala Stulecia) - Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Federację reprezentował: Łukasz SZAŁATA.

14.12.2016r. – Legnica – Galeria „Loża” – wernisaż wystawy prac rękodzieła artystycznego zorganizowany przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – Członka Federacji i Sekcję Kreatywną „Złote Ręce”.

12.12.2016r. –Legnica –Akademia Rycerska – Inauguracja projektu„Magiczna Legnica ”Urzędu Miasta Legnicy. Federację reprezentował: Sławomir CZOCH.

12.12.2016r.-Polkowice –AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.– Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

12.12.2016r.-Polkowice –AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. -XXIV Wigilijne Zgromadzenie Ogólne Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

8.12.2016r. –Legnica –Akademia Rycerska - Obchody Roku Kultury Węgierskiej w Polsce oraz Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, połączone z koncertem uczniów legnickiego Zespołu Szkół Muzycznych. Federację reprezentowała: Elwira KALINIEC.

8-10.12.2016 – Karpacz - Hotel Gołębiewski - II Forum Przemysłowe. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i poglądówliderów różnych sektorów przemysłu, reprezentantów administracji państwowej, ekspertów oraz mediów. Federację reprezentował: Andrzej LISIŃSKI i Zdzisław ROJOWSKI.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.