^Powrót do góry

Obszary partnerstwa

 

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIU PODPISANE PRZEZ FEDERACJĘ PRACODAWCÓW POLSKI ZACHODNIEJ

15.12.1993 r.

-

Unia Przedsiębiorstw Brukseli,

19.04.1994 r.

-

OPZZ Oddział Terenowy w Legnicy,

20.04.1994 r.

-

NSZZ Solidarność "Zagłębie Miedziowe",

19.05.1994 r.

-

Izba Przemysłowo Handlowa w Legnicy,

24.05.1994 r.

-

Zarząd Miasta Jawora,

27.04.1995 r.

-

Wojewoda Legnicki,

27.05.1995 r.

-

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Legnickiego,

04.08.1995 r.

-

Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego,

08.11.1995 r.

-

Lubiński Regionalny Klub Biznesu (obecnie Zachodni Klub Gospodarczy),

17.06.1996 r.

-

Trójporozumienie z : Centrum Biznesu w Zielonej Górze i Lubińskim Regionalnym Klubem Biznesu (Zachodni Klub Gospodarczy),

27.06.1997 r.

-

Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy,

16.07.1997 r.

-

Federacja Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP,

28.11.1997 r.

-

Federacja Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP, Polska Federacja Organizacji i Związków Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Związek Pracodawców Województwa Sieradzkiego, Pomorski Związek Pracodawców, Lubiński Regionalny Klub Biznesu (Zachodni Klub Gospodarczy),

22.05.1998 r.

-

Karkonoska Federacja Pracodawców,

22.06.1998 r.

-

Związek Pracodawców Województwa Wałbrzyskiego (Sudecki Związek Pracodawców),

27.10.1998 r.

-

Powołanie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej z Zachodnim Klubem Gospodarczym,

do 11.12.1998 r.

-

do Dolnośląskiej Rady Gospodarczej przystąpiła Izba Przemysłowo - Handlowa z Legnicy, Jeleniogórska Izba Przemysłowo - Handlowa
oraz Karkonoska Federacja Pracodawców,

22.04.1999 r.

-

porozumienie w sprawie powołania Sejmiku Gospodarczego Dolnego Śląska we Wrocławiu,

27.04.1999 r.

-

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Regionu Dolnośląskiego.

22.06.1999 r.

-

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy.

20.08.1999 r.

-

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze - Regionalny Zwi±zek Pracodawców w Jeleniej Górze,

19.12.2000 r.

-

porozumienie z Radą Powiatową Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Legnicy,

16.05.2001 r.

-

Starostwo Powiatu Kamiennogórskiego - Związek Pracodawców Powiatu Kamiennogórskiego,

09.07.2001 r.

-

porozumienie o współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,

16.07.2001 r.

-

Starostwo Powiatu Jeleniogórskiego - Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze,

17.07.2001 r.

-

Starostwo Powiatu Legnickiego - Legnicki Związek Pracodawców Prywatnych,

01.09.2001 r.

-

Sudecki Związek Pracodawców Prywatnych - Związek Pracodawców Ziemi Ząbkowickiej,

21.12.2001 r.

-

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" z siedzibą w Legnicy,

03.05.2002 r.

-

Stowarzyszenie Gospodarki Saksońskiej -Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e.V. (VSW) z siedzibą w Dreźnie,

04.10.2002 r.

-

Urząd Gminy Kunice,

04.10.2002 r.

-

Starostwo Powiatu Złotoryjskiego,

17.04.2003 r.

-

Porozumienie Interimaire - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,

04.07.2003 r.

-

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy,

17.07.2003 r.

-

Urząd Miasta i Gminy Świerzawa,

22.06.2004 r.

-

Starostwo Powiatowe w Jaworze, Gmina Jawor, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Udanin, Wądroże Wielkie - Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej.

28.10.2004 r.

-

Porozumienie dotyczące współpracy Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z instytucjami administracji publicznej, samorządami, instytucjami niepublicznymi oraz organizacjami pozarządowymi zawarte z: Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego, Agencją Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S. A. w Legnicy, Stowarzyszeniem "EKO-BIEGŁY" oraz Stowarzyszeniem "Forum Partnerskiej Współpracy", Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy (04.01.2005r.), Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, Wyższą Szkołą Menedżerską w Legnicy, Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze, Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi (28.04.2005r.), Powiatowym Urzędem Pracy w Kamiennej Górze, Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce oddział okręgowy w Legnicy (13.10.2005r.), Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Polkowicach (25.05.2006r.)

27.12.2004 r.

-

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Federacją Pracodawców Polski Zachodniej a Związkiem Pracodawców "Polska Miedź".

27.06.2005 r.

 

-

Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Rodzic - Pracownik - Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006 z EFS, pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a Agencją Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A., Głównym Instytutem Górnictwa, Federacją Pracodawców Polski Zachodniej, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "SOLIDARNOŚĆ", Ośrodkiem Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego "MEDIATOR", Stowarzyszeniem PEGAZ, Stowarzyszeniem Psychoedukacji i Terapii "EVOLUTIO", Stowarzyszeniem " Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska" i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

21.04.2006r.

 

-

Powołanie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych w celu realizacji wspólnych działań partnerskich poprzez wypracowanie mechanizmów konsultacji oraz plusów działań w zakresie wspierania lokalnych rynków pracy.

05.09.2006 r.

-

Umowa partnerska dotycząca wzajemnej promocji z IKF-Polska s.c. Marek Szklarz, Marcin Filipowicz, Jerzy Łyszczarczyk.

06.10.2006r. - Porozumienie dotyczące wzajemnego wsparcia w obrębie szkolnictwa wyższego z Wyższa Szkołą Medyczną LZDZ w Legnicy.

29.02.2007r.       

-

W ramach projektu "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" uW ramach projektu „Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą” Priorytet VIII, Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europetworzono przy Federacji Centrum Dialogu Społecznego, które będzie zajmowało się m.in. kojarzeniem partnerów do wspólnych przedsięwzięć

Czerwiec 2010 r.
- W ramach projektu „Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą” Priorytet VIII, Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa zawarto Porozumienia na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w siedmiu powiatach: legnickim, bolesławieckim, głogowskim, jeleniogórskim, lubińskim, polkowickim oraz złotoryjskim.

Do porozumienia przystąpiły następujące instytucje:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we  Wrocławiu Oddział w Legnicy
 • Stowarzyszenie „Forum Przedsiębiorczych”
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
 • Starostwo Powiatowe w Legnicy
 • Prezydent Miasta Legnicy
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK”
 • Legnicki Związek Pracodawców Prywatnych
 • Towarzystwo Przedsiębiorców Legnickich
 • Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Prochowickiej
 • Związek Pracodawców Gospodarki Komunalnej i Transportu Dolnego Śląska
 • Związek Pracodawców Zakładów Pracy Chronionej Dolnego Śląska
 • Wyższa Szkoła Menadżerska
 • Wydawnictwo „EDYTOR”
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ARBUD”
 • Urząd Gminy Prochowice
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
 • Regionalny Związek Pracodawców w Bolesławcu
 • Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
 • Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze
 • Stowarzyszenie Kupców Bolesławieckich
 • Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej
 • Gmina Miejska Bolesławiec
 • Gmina Wiejska Bolesławiec
 • Gmina Warta Bolesławiecka
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Bolesławiec
 • Gmina Gromadka
 • Gmina Nowogrodziec
 • Gmina Osiecznica
 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty
 • Via Sudetica
 • Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Krzywa
 • Krajowe Stowarzyszenie Organizacji Promocji Przedsiębiorstw i Firm „Konsorcjum Handlowe – „Odra Pak”
 • Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
 • Powiat Głogowski
 • Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 • Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „KOMAK” Sp. z o.o.
 • „SORPOL” Sp. z o.o.
 • „TOP – POLIGRAFIA” Sp.C.
 • „INTERTRANS” PKS S.A.
 • „GŁOTECH” Sp. z o.o.
 • Starostwo Powiatowe w Głogowie
 • Związek Pracodawców Ziemi Głogowskiej
 • Stowarzyszenie „ODONIS”
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
 • Powiat Jeleniogórski (Starosta Jeleniogórski)
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze
 • Euroregionalna Izba Przemysłowo Handlowa
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 • Jeleniogórska Rada Biznesu
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.  w Jeleniej Górze
 • Regionalny Związek Pracodawców w  Jeleniej Górze
 • Urząd Gminy Jeżów Sudecki
 • Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze
 • Agencja rozwoju Wsi
 • Stowarzyszenie „PEGAZ”
 • PHU Jelmet Sp. z o.o.
 • ZRJ NSZZ „Solidarność”
 • Jeleniogórska Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc – Chłopska”
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Prezydent Miasta Lubina
 • Starostwo Powiatowe w Lubinie
 • Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
 • Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług „EKSWUR” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Prywatne PEXO
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko „Świeradów – Czerniawa” Sp. z o.o.
 • Związek Pracodawców Ziemi Lubińskiej
 • Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
 • Starostwo Powiatowe w Polkowicach
 • Burmistrz Polkowic
 • Urząd Gminy Polkowice
 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
 • AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
 • Związek Pracodawców Powiatu Polkowickiego
 • Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 • CCC FAKTORY Sp. z o.o.
 • NG 2 S.A.
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
 • Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • Starostwo Powiatowe w Złotoryi
 • Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
 • Burmistrz Miasta Wojcieszów
 • Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego
 • Polskie Bractwo Kopaczy Złota
 • Cech Rzemiosł Różnych w Złotoryi
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
 • Związek Pracodawców Przemysłu Dolnego Śląska
 • PPH VITBIS Sp. z o.o.
 • BIG – BIT KOMPUTER Sp. z o.o.
 • Złotoryjski Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Gminnych

 

21.05.2014r.   Porozumienie FPPZ - Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu w zakresie realizacji projektu „Firma XXI wieku to ekologiczna firma”(Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

ROZWÓJ INSTYTUCJI RYNKU PRACY

 • permanentna edukacja pracodawców,
 • współudział w tworzeniu Legnickiego Centrum Przedsiębiorczości - Inkubator Przedsiębiorstw - 1993r.,
 • współorganizator konkursu "Promocja Przedsiębiorczości Młodych" - organizacja praktyk zawodowych przez pracodawców - od 1995r.,
 • współorganizator konkursu "Mała Przedsiębiorczość" dla absolwentów od 1995r.,
 • udział w organizacji giełd pracy dla absolwentów w Złotoryi i Chojnowie 1996r.,
 • sponsoring i uczestnictwo w konferencji dyrektorów szkół średnich i zawodowych nt.: możliwości współdziałania pracodawców i szkół w zatrudnianiu absolwentów od 1995r.,
 • współorganizator I Legnickich Targów Edukacyjnych (marzec '98),
 • powołanie Ośrodka Doradztwa dla Bezrobotnych Podejmujących Działalność Gospodarczą w Legnicy (17 listopada '98 ), Oddziału Ośrodka w Jeleniej Górze( 4 sierpnia '99),
 • szkolenie dla bezrobotnych pn. "Sztuka efektywnej sprzedaży" ( paĄdziernik 2001r.),
 • realizator programu pn. "Edukacja i praktyka bezrobotnych wg standardów Unii Europejskiej w permanentnym dążeniu do podnoszenia świadomości i kwalifikacji wykonywanego zawodu na terenie powiatu ziemskiego Jeleniej Góry (listopad - grudzień 2001r.),
 • realizator programu pn. "Edukacja i praktyka bezrobotnych wg standardów Unii Europejskiej w permanentnym dążeniu do podnoszenia świadomości i kwalifikacji wykonywanego zawodu na terenie powiatu ziemskiego Legnicy (pażdziernik -listopad 2001r.),
 • udział w "Mikołajkowych Targach Pracy" połączonych z "Dniem Otwartym w OHP" - Legnica (grudzień 2001r.),
 • kurs dla bezrobotnych skierowanych przez PUP "Podstawy obsługi komputera i internetu" (listopad-grudzień 2002 r.) Kamienna Góra,
 • inicjator utworzenia Gminnego Infocentrum Przedsiębiorczości w Wilkowie gmina Złotoryja w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
 • w ramach porozumienia z Wyższą Szkołą Menedżerską w Legnicy w roku akademickim 2003/2004 pracodawcy prowadzili cykl wykładów dla studentów z kierunku zarządzanie (Krzysztof CHOPCIAN, Andrzej JANOWSKI, Adam MAJGIER, Henryk OLEJNIK, Ryszard PĘKAŁA, Janusz PRUS, Krzysztof STRYNKOWSKI),
 • Ogólnopolska Konferencja pn. "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości" -19. XI 2003 r. zorganizowana przy współpracy ze Starostwem Złotoryjskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu a także Zrzeszeniem Gospodarki Saksońskiej - (VSW), Unią Przedsiębiorstw Brukselskich - (UEB) oraz Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL,
 • Konferencja i Forum Gospodarcze pn. "Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania na Wspólnym Rynku Unii Europejskiej - nowe regulacje - wzrost znaczenia eksportu" - 28. IV 2004 r., dofinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostających w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 • utworzenie Gminnego Infocentrum Przedsiębiorczości w Świerzawie w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwa Gospodarki i Pracy przy ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatu Złotoryjskiego, Urzędem Miasta i Gminy Świerzawa, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi oraz Stowarzyszeniem EPI ze Złotoryi,
 • III 2005 r. utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych przy ścisłej współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy, Agencją Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy rozpoczęła realizację Programu PHARE 2002 Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod nazwą "LOKALNA INICJATYWA WSPIERAJĄCA UTWORZENIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA BEZROBOTNYCH",
 • Od 01.04.2005r. realizacja trzech projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" W Konkursie I "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych" są to następujące wnioski: "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" oraz "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego" Celem obu projektów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących poprzez przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego i niemieckiego dla grupy 120 osób. W Konkursie II "Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy" wniosek pn. "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju" Celem projektu jest diagnoza rynku usług socjalnych na Dolnym Śląsku i przedstawienie perspektyw i kierunków rozwoju z uwzględnieniem oddziaływań otoczenia.
 • Konferencja pn. "Pracodawcy wobec aktywnej polityki rynku pracy - podejmowanie pozytywnych działań z zakresie ograniczania bezrobocia wśród lokalnej młodzieży"
  07.06.2005r. w ramach przedsięwzięcia Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy pn. "Aktywne ścieżki poszukiwania pracy wśród młodzieży", tworzonego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży", Schemat "Promocja aktywności zawodowej młodzieży". Program nosił nazwę "ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY" i skierowany był do młodzieży i absolwentów szkół średnich i wyższych. Programem została objęta bezrobotna młodzież, która nie ukończyła 26 roku życia i jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w powiecie legnickim, lubińskim, głogowskim, górowskim, złotoryjskim oraz jaworskim. Projekt otrzymał dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
 • Od stycznia 2006 roku realizacja projektu pn. "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest przede wszystkim rozwijanie dialogu społecznego poprzez włączanie różnorodnych partnerów społecznych do wspólnych działań partnerskich poprzez wypracowanie mechanizmów konsultacji oraz planów działań w zakresie wspierania lokalnych rynków pracy. Projekt nawiązuje do szerszego przedsięwzięcia, jakim jest rozwijanie Złotej Sieci Pracy Dolnego Śląska. Działania podejmowane podczas realizacji projektu przyczynią się do powstania przy Federacji Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych oraz Centrum Dialogu Społecznego.
 • Od 2006 roku Federacja Pracodawców Polski Zachodniej przystąpiła - w partnerstwie - do wdrażania do realizacji projektu w ramach EUREST, zasadniczymi zadaniami będą:
  • integracja rynków pracy na terenie pogranicza,
  • mobilność na pograniczu Saksonia - Dolny Śląsk - Północne Czechy,
  • rozwój wykwalifikowanej siły roboczej na pograniczu.
 • W lutym 2007 roku Federacja Pracodawców Polski Zachodniej przy współpracy z samorządowymi instytucjami rynku pracy, wyższymi uczelniami Dolnego Śląska, instytucjami szkoleniowymi powołuje Centrum Dialogu Społecznego. 
 • W październiku 2007 r. podpisanie Umowy Ramowej nowego partnerstwa EURES-T "Eures TriRegio".  
 • 10 grudnia 2007 r. podpisanie Karty Współpracy Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych. Sygnatariuszami Karty byli: ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Piotr BORYS - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, ze strony Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych - Janusz PRUS - Przewodniczący Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.  
 • 10 marca 2008 r. podpisanie umowy partnerskiej do realizacji projektów: "Inwestycje w Kapitał Ludzki - powiat legnicki", "Wspieranie przedsiębiorczości w powiecie legnickim". Umowę zawarli: w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy - Teresa PASTERNAK - Dyrektor Urzędu, w imieniu Federacji Pracodawców Polski Zachodniej - Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK - Dyrektor Programowy, Ryszard BIAŁY - Dyrektor Generalny.
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

W ramach projektu „Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą” Priorytet VIII, Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa zawarto Porozumienia na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w siedmiu powiatach: legnickim, bolesławieckim, głogowskim, jeleniogórskim, lubińskim, polkowickim oraz złotoryjskim.

Do porozumienia przystąpiły następujące instytucje:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we  Wrocławiu Oddział w Legnicy
 • Stowarzyszenie „Forum Przedsiębiorczych”
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
 • Starostwo Powiatowe w Legnicy
 • Prezydent Miasta Legnicy
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK”
 • Legnicki Związek Pracodawców Prywatnych
 • Towarzystwo Przedsiębiorców Legnickich
 • Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Prochowickiej
 • Związek Pracodawców Gospodarki Komunalnej i Transportu Dolnego Śląska
 • Związek Pracodawców Zakładów Pracy Chronionej Dolnego Śląska
 • Wyższa Szkoła Menadżerska
 • Wydawnictwo „EDYTOR”
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ARBUD”
 • Urząd Gminy Prochowice
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
 • Regionalny Związek Pracodawców w Bolesławcu
 • Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
 • Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze
 • Stowarzyszenie Kupców Bolesławieckich
 • Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej
 • Gmina Miejska Bolesławiec
 • Gmina Wiejska Bolesławiec
 • Gmina Warta Bolesławiecka
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Bolesławiec
 • Gmina Gromadka
 • Gmina Nowogrodziec
 • Gmina Osiecznica
 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty
 • Via Sudetica
 • Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Krzywa
 • Krajowe Stowarzyszenie Organizacji Promocji Przedsiębiorstw i Firm „Konsorcjum Handlowe – „Odra Pak”
 • Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
 • Powiat Głogowski
 • Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 • Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „KOMAK” Sp. z o.o.
 • „SORPOL” Sp. z o.o.
 • „TOP – POLIGRAFIA” Sp.C.
 • „INTERTRANS” PKS S.A.
 • „GŁOTECH” Sp. z o.o.
 • Starostwo Powiatowe w Głogowie
 • Związek Pracodawców Ziemi Głogowskiej
 • Stowarzyszenie „ODONIS”
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
 • Powiat Jeleniogórski (Starosta Jeleniogórski)
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze
 • Euroregionalna Izba Przemysłowo Handlowa
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 • Jeleniogórska Rada Biznesu
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.  w Jeleniej Górze
 • Regionalny Związek Pracodawców w  Jeleniej Górze
 • Urząd Gminy Jeżów Sudecki
 • Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze
 • Agencja rozwoju Wsi
 • Stowarzyszenie „PEGAZ”
 • PHU Jelmet Sp. z o.o.
 • ZRJ NSZZ „Solidarność”
 • Jeleniogórska Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc – Chłopska”
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Prezydent Miasta Lubina
 • Starostwo Powiatowe w Lubinie
 • Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
 • Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług „EKSWUR” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Prywatne PEXO
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko „Świeradów – Czerniawa” Sp. z o.o.
 • Związek Pracodawców Ziemi Lubińskiej
 • Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
 • Starostwo Powiatowe w Polkowicach
 • Burmistrz Polkowic
 • Urząd Gminy Polkowice
 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
 • AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.
 • Związek Pracodawców Powiatu Polkowickiego
 • Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 • CCC FAKTORY Sp. z o.o.
 • NG 2 S.A.
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
 • Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • Starostwo Powiatowe w Złotoryi
 • Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
 • Burmistrz Miasta Wojcieszów
 • Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego
 • Polskie Bractwo Kopaczy Złota
 • Cech Rzemiosł Różnych w Złotoryi
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
 • Związek Pracodawców Przemysłu Dolnego Śląska
 • PPH VITBIS Sp. z o.o.
 • BIG – BIT KOMPUTER Sp. z o.o.
 • Złotoryjski Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Gminnych

 

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.