Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - STYCZEŃ 2017
^Powrót do góry

STYCZEŃ 2017

1 – 31.01.2017 r. – Legnica – Biuro FPPZ – badanie potrzeb szkoleniowych Pracodawców FPPZ.

26 - 27.01.2017 r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła Wyższa – Konferencja naukowa pt. „Dni Odnawialnych Źródeł Energii i Czystego Powietrza” oraz I edycja „Targów Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej”. Federację reprezentowali: Władysław BAKALARZ, Łukasz SZAŁATA, Waldemar CZARNECKI, Jerzy ZWOŹDZIAK. Dodatkowo w pierwszym dniu konferencji Łukasz SZAŁATA prowadził wykład: „Model M - jako przykład koncepcji Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska”.

21.01.2017 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Desygnacja Kamila WIŚNIEWSKIEGO jako przedstawiciela Federacji, do prac w zespole Interesariuszy konsultujących projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w budownictwie, w ramach projektu realizowanego przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie (Lider Konsorcjum).

16.01.2017 r. – Legnica – Galeria „Loża”, Legnicka Biblioteka Publiczna – Wernisaż wystawy „Paleta Barw” – przegląd twórczości członków sekcji plastycznej Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy CKZiU w Legnicy.

01.01.2017 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Cofnięcie wszystkich przyznanych Zdzisławowi Rojowskiemu honorowych odznaczeń FPPZ i wykluczenie z grona pracodawców Federacji.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.