^Back To Top

O projekcie

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych wspólnie ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły, rozpoczyna realizację projektu pt. Zielone Miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska, współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych. Projekt stanowi formę wsparcia realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01.03.2017 r. do 30.09.2017 r.

Celem głównym projektu jest zaangażowanie obywateli Dolnego Śląska w działania partnerskie, zmierzające do ograniczenia szkodliwych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poprzez wypracowanie modelu proekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań, podczas warsztatów przez grupę 35 osób, dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju miast na Dolnym Śląsku.

W ramach projektu wraz z grupą docelową będą realizowane konsultacje społeczne m.in. poprzez 3 dwudniowe warsztaty, spotkania robocze i doradztwo proekologiczne dla zainteresowanych stron. Podczas m.in. warsztatów Grupa docelowa na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, wspólnie z ekspertami – praktykami z dziedziny ochrony środowiska (prowadzącymi warsztaty), wypracuje tzw. Model „zielonego miasta”, czyli energooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej, zawierający pakiet działań proekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego, zdrowotnego i higieny miast na poziomie europejskim.

Podczas warsztatów zostanie również wypracowane otwarte Porozumienie o współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami oraz władzami lokalnymi, w zakresie efektywniejszego wdrażania pakietu działań klimatycznych, które będzie pomocne zaangażowanym w projekt instytucjom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu do wykonywania zadań publicznych, różnych projektów i inicjatyw z ochrony środowiska.

            Wyniki prac uczestników oraz ekspertów zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt i w poradniku – publikacji końcowej.

Copyright © 2013. Copyright © 2017. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.