^Back To Top

Grupa docelowa

Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni to 35 osób –mieszkańcy Dolnego Śląska – przedstawiciele przedsiębiorstw, politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym związków pracodawców, stowarzyszeń, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele służby zdrowia, placówek szkolnych oraz społeczność lokalna z Dolnego Śląska, dla których ważne jest życie i zdrowie mieszkańców zanieczyszczonych miast, a także są gotowi podjąć wyzwanie dotyczące wypracowania podczas zaplanowanych warsztatów Modelu „Zielonego Miasta” i zaimplementowania go na swoim terenie. W projekcie jest przewidziany udział co najmniej 20 organizacji pozarządowych.

Grupa pośrednia projektu to mieszkańcy Dolnego Śląska oraz pozostałe instytucje
i organizacje, którym efekty projektu zostaną przekazane podczas konferencji podsumowującej, w publikacji oraz na stronie internetowej projektu i instytucji biorących udział w projekcie.

Copyright © 2013. Copyright © 2017. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.