Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - WRZESIEŃ 2013
^Powrót do góry

WRZESIEŃ 2013

27.09.2013r. – Wrocław – Restauracja CONVIVIO – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EKO – BIEGŁY – Członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

26.09.2013r. – Karczowiska – Chata Karczowiska – XXI Zgromadzenie OgólneFederacji Pracodawców Polski Zachodniej.

26.09.2013r. – Polkowice –Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – Zgromadzenie Związku.

26.09.2013r. – Karczowiska – Chata Karczowiska – Panel Ekspertów w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Małgorzata ROJOWSKA, Elżbieta SITKO, Sabrina TRZECIAK, Janusz ADAMCZYK, Martin PROCHAZKA, Krzysztof SAFIN, Michal MELINCSJAR i Ryszard BIAŁY.

19.09.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – spotkanie robocze w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, Sabrina TRZECIAK, Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

18.092013r. – Złotoryja – Powiatowy Urząd Pracy – Powiatowa Rada Zatrudnienia. Federację reprezentował Janusz PRUS – Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji.

17.09.2013r. – Legnica – Klub Nauczyciela – Uroczystość upamiętniająca 85 rocznicę powstania Związku Sybiraków oraz 25-lecie reaktywowania Związku pod Patronatem Prezydenta Legnicy – Tadeusz KRZAKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK i Henryk OLEJNIK.

13-14.09.2013r. – Szklarska Poręba – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy OLIMP – Zgromadzenie Ogólne Regionalnego Związku Pracodawców w Bolesławcu.

12-13.09.2013r. – Sychrov – Zamecky Hotel Sychrov – warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

09.09.2013r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcia działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: MONIKA - MENDEL-ŁUKASIK.

5-6.09.2013r. – Szklarska Poręba – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy OLIMP – Szkolenie w ramach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Legnicy. Federację reprezentowały: Monika MENDEL-ŁUKASIK i Sabrina TRZECIAK.

02.09.2013r – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie Grupy Sterujące projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, i Ryszard BIAŁY.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.