STYCZEŃ

31.01.2014r. – Kamienna Góra –– Restauracja Ratuszowy Spiż - Seminarium upowszechniające w powiecie kamiennogórskim w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

31.01.2014.rWrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Posiedzenie zespołu WKDS ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Federację reprezentowała Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK.

28.01.2014r – Legnica – Biuro FPPZ - II Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych. Podczas Zgromadzenia odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Nowym Prezesem została Edyta NIEBIAŃSKA GRĄDEK, Wiceprezesami: Monika MENDEL – ŁUKASIK oraz Elżbieta SITKO. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Beata BETKA – Przewodnicząca, Andrzej LISIŃSKI –Członek i Zdzisław ROJOWSKI – Członek.

24.01.2014r. – Krobielowice – Pałac w Krobielowicach – Spotkanie Grupy Ekspertów w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Vendulka PROCHAZKOVA, Janusz ADAMCZYK, Martin PROCHAZKA, Jarosław RUBIN i Krzysztof SAFIN.

23-24.01.2014r – Krobielowice – Pałac w Krobielowicach – Szkolenie nt. ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w działalności gospodarczej, prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich typu spin-off i spin-out, źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych oraz komercjalizacji ich wyników, mająca za zadanie przygotować uczestników do staży w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21.02.2014r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

17.01.2014 – Legnica – Biuro FPPZ – Zebranie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Legnickiego Związku Pracodawców. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL – ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Sławomir CZOCH, Franciszek GRZYWACZ, Paweł KAJPUST i Ryszard BIAŁY.

13.01.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, Michal MELINCJAR i Ryszard BIAŁY.

08.01.2014 – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, Michal MELINCJAR i Ryszard BIAŁY.