LUTY

26. – 28.02.2014r. – Biuro FPPZ –Kontrola realizacji projektu pn. „Od innowacji do zysku” Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

27.02.2014r. – Biuro FPPZ –Spotkanie z Włodzimierzem BOCZKIEM – przedstawicielem Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego", w sprawie opracowania wspólnych założeń do Strategii Polski Zachodniej.

27.02.2014r. – Bolesławiec –– Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki - Seminarium upowszechniające w powiecie bolesławieckim w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21.02.2014r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.– Spotkanie Grupy Ekspertów w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21.02.2014r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o. –Kontrola monitorująca w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku” Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

19. – 21.02.2014r – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o. – Szkolenie (warsztaty wyjazdowe) przed wizytą studyjną dla naukowców w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17.02.2014r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

17.02.2014r. – Legnica – KGHM LETIA Business Center –Warsztaty tematyczne dot. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020. Federację reprezentowali: Sabrina TRZECIAK i Sławomir CZOCH.

17.02.2014 – Legnica – Biuro FPPZ – Zebranie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Legnickiego Związku Pracodawców. W spotkaniu uczestniczyli: Sabrina TRZECIAK, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Sławomir CZOCH, Franciszek GRZYWACZ, Władysław REWAK i Wiesław SAGAN.

13.02.2014r. – Legnica – Hotel Qubus –Spotkanie inauguracyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020. Federację reprezentowali: Sabrina TRZECIAK i Sławomir CZOCH.

12.02.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

07.02.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.