^Powrót do góry

Księga Chwały

ODZNACZENIA HONOROWE

Przed Państwem KSIĘGA CHWAŁY Federacji Pracodawców Polski Zachodniej (plik do pobrania) - wyraz naszego uznania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoją obecnością w strukturach Federacji od lat nadają sens naszej pracy.

 

Na sukces Federacji - nasz sukces - od XIX lat z oddaniem i zaangażowaniem pracuje wiele osób. Są to przede wszystkim nasi wspaniali pracodawcy zrzeszeni w związkach branżowych i regionalnych, funkcjonujących w ramach struktur Federacji, ale także życzliwi partnerzy społeczni - reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, instytucji rynku pracy, organizacji samorządowych, wyższych uczelni, związków zawodowych, a także innych podmiotów, zainteresowanych szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Federacji, jak i przez przestrzeganie zasad uczciwości, rzetelności oraz dobrych obyczajów, nieustannie podnoszą moralny standard wewnątrz organizacji.

Aby oddać należne honory osobom szczególnie zasłużonym dla Federacji, powołano do życia Kapitułę Federacji Pracodawców Województwa Legnickiego, która począwszy od 1996 roku przyznaje własne Odznaczenia, za wybitne zasługi na rzecz rozwoju organizacji pracodawców. Kapituła uhonorowała odznaczeniami wiele wybitnych, zasłużonych jednostek, czego najlepszym wyrazem jest ponad 1000 nadanych dotychczas odznaczeń. Są to przede wszystkim: Honorowa Odznaka "Srebrna", która jest przyznawana od 5 lutego 1996 r.; dotychczas przyznano 706 Odznak Honorowych za wybitny wkład w rozwój organizacji pracodawców, w XIX edycjach; Honorowa Odznaka "Złota", przyznaną od 21 lutego 2000 r. 298 razy, w XV edycjach; Honorowa Odznaka "Brylantowa", którą przyznano 164 razy, w XIII edycjach, począwszy od 3 czerwca 2002 r.

Kapituła przyznaje także Krzyże Honoru, który dzieli się na trzy stopnie: I - Brylantowy Krzyż Honoru, II - Złoty Krzyż Honoru, III - Srebrny Krzyż Honoru. Począwszy od 4.11.2006 r. odbyło się VIII  edycji Srebrnego Krzyża Honoru - przyznano 90 odznak, od 27.11.2007 r. wydano 68 odznaki w ramach VI edycji Złotego Krzyża Honoru oraz 45 Brylantowych Krzyży Honoru w ramach V edycji, począwszy od 14.11.2008 r.

Honorowe i godne postępowanie zasłużonych członków i partnerów, związane z przestrzeganiem akceptowanych norm a szczególnie systemu wartości zawartego w Kodeksie Honorowym FPPZ, honorowane jest przez Kapitułę poprzez nadanie Wyróżnienia Federacji Pracodawców Polski Zachodniej - Certyfikatu Honoru. Począwszy od 4 listopada 2003 roku Kapituła Certyfikatu Honoru FPPZ przyznała 102 Wyróżnienia w X edycjach.

Wśród Odznaczeń nadawanych przez Kapitułę, wyjątkowe miejsce zajmuje Honorowe Wyróżnienie z okazji XV lat Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, szczególna i niepowtarzalna forma podziękowania za całokształt działalności i wieloletnią aktywność na rzecz konsolidacji ruchu pracodawców. Decyzją Kapituły FPPZ z dnia 27 listopada 2007 r. przyznano 148 wyróżnień.

Ponadto, na wniosek Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa przyznał 13 Odznak Honorowych "Za zasługi dla budownictwa". Wybitnie zasłużone osobistości z otoczenia Federacji Pracodawców Polski Zachodniej zostały także wyróżnione Odznaczeniami Państwowymi, nadanymi przez Prezydenta RP - w latach 2002-2013 przyznano 49 wyróżnień.

Rada Wykonawcza Federacji Pracodawców Polski Zachodniej dnia 23.09.2010 r. uchwałą nr 3/2010 wprowadziła nowe odznaczenie SEMPER FIDELIS. Jest ono przyznawane za długoletnią współpracę z Federacją oraz akceptowanie w sposób wyróżniający norm społecznych, w tym systemu wartości, zawartych w Kodeksie Honorowym Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

29 kwietnia 2011 roku Rada Wykonawcza Federacji Pracodawców Polski Zachodniej i Kapituła Odznaczeń Honorowych wprowadziła nowe odznaczenie Honorowe „Liść Dębu”, który dzieli się na trzy stopnie: I Brylantowy Liść Dębu, II Złoty Liść Dębu, III Srebrny Liść Dębu. W trzech edycjach Śrebrnego Liścia Dębu, począwszy 25 listopada 2011, przyznano już 26 odznaki. Z kolei w dwóch edycjach przynano 16 osobom Złoty Liść Dębu.

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych współnie z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej wprowadziło nowe odznaczenie "Krzyż Fortiter et Fideliter" Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych – FPPZ, które nadaje się osobom, które społecznie i wyróżniająco współpracują ze Stowarzyszeniem – FPPZ i akceptują ich cele, a także w sposób szczególny podejmują działania służące propagowaniu idei przedsiębiorczości i współdziałania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego swojego regionu i środowiska oraz stwarzają płaszczyzny do wymiany doświadczeń i wyzwalania inicjatyw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. W dniu 07.11.2014r. podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej przyznano odznaczenie 23 osobom.

 

 

Władysław SZUREK
Przewodniczący
RW  FPPZ

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.