^Powrót do góry

Marzec 2017

17.03.2017r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI i Wiesław SAGAN.

07.03.2017 r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna – Wystawa fotograficzna Anny Szymańskiej pt. „Znów Wędrujemy”.  

03.03.2017 r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

01.03.2017 r. - Biuro FPPZ – rozpoczęcie projektu pn. Zielone Miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych i Stowarzyszenie Eko-Biegły. 

Luty 2017

15.02.2017 r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

03.02.2017 r. – Legnica – Akademia Rycerska – Książka Marleny KOVAŘÍK pt. „Warto żyć. 20-lecie Oddziału Medycyny Paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” uzyskała jako jedna z sześciu książek o Legnicy lub napisanych przez legniczan nominacje do tytułu Legnickiej Książki Roku 2016.

03.02.2017 r. – Legnica – Akademia Rycerska – Koncert Noworoczny z udziałem Zespołu FEEL, prezentacja projektu wspierania talentów w ramach przedsięwzięcia „Magiczna Legnica” oraz ogłoszenie wyników konkursu „Legnicka Książka Roku 2016”. Ze strony Federacji udział wzięli: Anna GĄTOWSKA, Marlena KOVAŘÍK, Elżbieta SITKO. 

STYCZEŃ 2017

1 – 31.01.2017 r. – Legnica – Biuro FPPZ – badanie potrzeb szkoleniowych Pracodawców FPPZ.

26 - 27.01.2017 r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła Wyższa – Konferencja naukowa pt. „Dni Odnawialnych Źródeł Energii i Czystego Powietrza” oraz I edycja „Targów Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej”. Federację reprezentowali: Władysław BAKALARZ, Łukasz SZAŁATA, Waldemar CZARNECKI, Jerzy ZWOŹDZIAK. Dodatkowo w pierwszym dniu konferencji Łukasz SZAŁATA prowadził wykład: „Model M - jako przykład koncepcji Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska”.

21.01.2017 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Desygnacja Kamila WIŚNIEWSKIEGO jako przedstawiciela Federacji, do prac w zespole Interesariuszy konsultujących projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w budownictwie, w ramach projektu realizowanego przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie (Lider Konsorcjum).

16.01.2017 r. – Legnica – Galeria „Loża”, Legnicka Biblioteka Publiczna – Wernisaż wystawy „Paleta Barw” – przegląd twórczości członków sekcji plastycznej Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy CKZiU w Legnicy.

01.01.2017 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Cofnięcie wszystkich przyznanych Zdzisławowi Rojowskiemu honorowych odznaczeń FPPZ i wykluczenie z grona pracodawców Federacji.

GRUDZIEŃ 2016

29.12.2016r. – Złotoryja – Powiatowy Urząd PracyPosiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Federację reprezentował: Janusz PRUS.

20.12.2016r. – Legnica – ZUS – szkolenie z zakresu: „Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązki pracodawcy związane z wypadkami w pracy”. Ze strony Federacji w szkoleniu udział wzięła: Elwira KALINIEC.

16.12.2016r. – Wrocław – Centrum Konferencyjne - Obchody 20-lecia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Federację w uroczystości reprezentował: Łukasz SZAŁATA.

16.12.2016r. – Wrocław – Centrum Kongresowe (Hala Stulecia) - Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Federację reprezentował: Łukasz SZAŁATA.

14.12.2016r. – Legnica – Galeria „Loża” – wernisaż wystawy prac rękodzieła artystycznego zorganizowany przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – Członka Federacji i Sekcję Kreatywną „Złote Ręce”.

12.12.2016r. –Legnica –Akademia Rycerska – Inauguracja projektu„Magiczna Legnica ”Urzędu Miasta Legnicy. Federację reprezentował: Sławomir CZOCH.

12.12.2016r.-Polkowice –AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.– Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

12.12.2016r.-Polkowice –AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. -XXIV Wigilijne Zgromadzenie Ogólne Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

8.12.2016r. –Legnica –Akademia Rycerska - Obchody Roku Kultury Węgierskiej w Polsce oraz Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, połączone z koncertem uczniów legnickiego Zespołu Szkół Muzycznych. Federację reprezentowała: Elwira KALINIEC.

8-10.12.2016 – Karpacz - Hotel Gołębiewski - II Forum Przemysłowe. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i poglądówliderów różnych sektorów przemysłu, reprezentantów administracji państwowej, ekspertów oraz mediów. Federację reprezentował: Andrzej LISIŃSKI i Zdzisław ROJOWSKI.

LISTOPAD 2016

29.11.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

28.11.2016r. – Polkowice – Uczelnia Jana Wyżykowskiego - Posiedzenie Konwentu UJW. Federację reprezentował Artur DUBIŃSKI.

24.11.2016r. – Legnica - Sala Królewska Akademii Rycerskiej - konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta w Legnicy p.t. “Miasta w strefie S3”,dotycząca wykorzystania szans związanych z budową trasy S3 dla rozwoju regionu. Ze strony Federacji udział w spotkaniu wzięli Tadeusz BIEŃKOWSKI, Andrzej LISIŃSKI i Władysław NIEMAS.

17.11.2016r. – Legnica – Akademia Rycerska– 70 – lecie Legnickiej Biblioteki Publicznej.

16.11.2016r. – Wrocław – Art Hotel – XIII. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Eko-Biegły.

07.11.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

04.11.2016r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN.

04.11.2016r. – Legnica – Cobex Nieruchomości – Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

04.11.2016r. – Legnica – Cobex Nieruchomości – VI. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.