Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

MAJ 2016

31.05.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ – Federacja rekomendowała Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie oraz Związek Zawodowy „Budowlani” jako rzetelnego, profesjonalnego i godnego zaufania członka Sektorowej Rady Kompetencji w Budownictwie.

31.05.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej firmy BHP Otium Jolanta Klapczarek, reprezentowanej przez Jolantę KLAPCZAREK.

25.05.2016r.– Legnica – Biuro FPPZ – Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Fundacji Przystań w Ścinawie, reprezentowanej przez Dorotę GIŻEWSKĄ.

25.05.2016r.– Legnica – Biuro FPPZ –  Złożenie  przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej – Związek Pracodawców  Budownictwa Dolnego Śląska deklaracji współpracy na rzecz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora F- Budownictwo.

22.05.2016r.– Legnica – Biuro FPPZ – Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, reprezentowanej przez Witolda Lecha IDCZAKA.

11.05.2016r. – Wrocław – Urząd Miasta we Wrocławiu – Konferencja dotycząca działań poprawiających jakość powietrza we Wrocławiu.  Analizę nt. „Ograniczania niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania węglowego na terenie Wrocławia w latach 2016-2020 przeprowadził prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK– członek Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

12.05.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna   Spotkanie z cyklu „Malowane światłem gawędy o Legnicy – wprowadzenie do historii architektury” organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

06.05.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

05.05.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna –  Spotkanie z Małgorzatą Cimek-Gutowską połączone z prezentacją jej najnowszej książki "Ja, twój lęk". Spotkanie organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną i Wydawnictwo Edytor – członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

KWIECIEŃ 2016

28.04.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ  spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. dotyczące składania wspólnego projektu. W spotkaniu uczestniczyli Magdalena ROICKA, Elżbieta SITKO, Jacek KASZUBA i Ryszard BIAŁY.

25.04.2016r. – Wrocław – Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Spotkanie Klubu Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczył Adam KAROLAK.

22.04.2016r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN.

20.04.2016r. – Legnica – Hotel Qubus posiedzenie komitetu sterującego poświęcone podsumowaniu prac nad aktualizacją  „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020”. Federację reprezentował Sławomir CZOCH.

20.04.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ  Spotkanie dotyczące współpracy z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczyli Adam KAROLAK, Janisław MUSZYŃSKI i Ryszard BIAŁY.

19.04.2016r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Spotkanie informacyjne nt. „Możliwości dofinansowania projektów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020”. W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i dr Łukasz SZAŁATA.

15.04.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ  Poszerzone Posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej poświęcone bieżącej polityce Federacji.

14.04.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna   spotkanie z cyklu„Malowane światłem gawędy o Legnicy – wprowadzenie do historii architektury” organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

12.04.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Spotkanie z Marcinem Makuchem autorem książki „Sekrety Legnicy”, której przyznano Honorowy Tytuł „ Legnickiej Książki Roku 2015”. Spotkanie organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

08.04.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

MARZEC 2016

21.03.2016r. – Wrocław – Stowarzyszenie Eko-Biegły–Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Eko-Biegły– członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Wybranie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Eko-Biegły. W skład Zarządu weszli:Łukasz SZAŁATA,Jerzy ZWOŹDZIAK, Mirosław OKIŃCZYC, Agata PIECHOCKA i Mateusz CUSKE. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Magdalena BARTOSIK, Kamil WIŚNIEWSKI i Janusz MARLINGA.

21.03.2016r. – Jawor – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze. Federację reprezentował Zdzisław ROJOWSKI.

18.03.2016r. – Legnica – Kuria Biskupia –Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN i Michał ŻYWICKI.

17.03.2016r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki–Konferencja Banku Pekao S.A.prezentująca „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015.” W konferencji ze strony Federacji uczestniczyli prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN,Daniel STRUB, Arkadiusz SZYDEŁKOi Bartosz URBANEK.

14.03.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

10.03.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna   spotkanie z cyklu „Gawędy światłem malowane” pt. „Historyzm po legnicku 2” organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

09.03.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Wernisaż prac Władysława Rewaka „Dusza ziemi. Różnorodność pejzaży Władysława Rewaka. Tematyka –technika –styl”organizowany przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

04.03.2016r. – Polkowice – Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o połączeniuz dniem18.lutego 2016 roku Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach w Uczelnię Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

LUTY 2016

29.02.2016r. – Wrocław – EKO–BIEGŁY– Spotkanie robocze  dotyczące projektu „Zielone miasto - zielona Polska”. W spotkaniu uczestniczyli: Magdalena BARTOSIK, Joanna CISZEWSKA-GAJDA, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Agata PIECHOCKA, Łukasz SZAŁATA, Kamil WIŚNIEWSKI i prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK.

29.02.2016r. – Jawor – Kościół  św. Marcina – Zdzisław ROJOWSKI – Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej FPPZ został członkiem Rady Parafialnej przy Kościele św. Marcina w Jaworze.

20.02.2016r. – Jawor – Biuro poselskie Elżbiety Witek – Spotkanie przedstawicieli Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z Elżbietą Witek – Ministrem Rządu RP dotyczące bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Federację reprezentowali Zdzisław ROJOWSKI i Ryszard BIAŁY.

16.02.2016r. – Warszawa – Warszawska Izba Gospodarcza – objęcie przez Federację patronatem V edycji workshopu dla Europy Centralnej i Wschodniej oraz targów "CHINA HOMELIFE SHOW 2016".

16.02.2016r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Federację reprezentował  prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN.

15.02.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ – udzielenie przez Federację rekomendacji dot. utworzenia nowego kierunku o nazwie Mechatronika przez  Uczelnię Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

12.02.2016r. – Legnica –  Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN i Michał  ŻYWICKI.

11.02.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna – spotkanie w ramach cyklu „Malowane światłem gawędy o Legnicy” pt. „Historyzm po legnicku 2” organizowane przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog z udziałem Wojciecha Morawca i Rogera Piaskowskiego współorganizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

03.02.2016r. – Warszawa – Rada Dialogu Społecznego – posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Federację reprezentował prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK.

01.02.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ – objęcie przez Federację patronatem Konkursu dla Pracodawców „Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia” organizowanego przez DARR - Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego.

STYCZEŃ 2016

25.01.2016r. – Wrocław – EKO–BIEGŁY – Spotkanie dotyczące projektu pt. „Zielone miasto - zielona Polska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli: Joanna CISZEWSKA-GAJDA, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Łukasz SZAŁATA i Kamil WIŚNIEWSKI. 

22.01.2016r. – Legnica – Kuria Biskupia – Cykl seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzonych przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Agnieszka MICHNEJ, Piotr CHOJNACKI, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN i Michał ŻYWICKI

21.01.2016r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła Wyższa – Dzień Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z prelegentów był Łukasz SZAŁATA – Prezes Stowarzyszenia Eko-Biegły. W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli: Magdalena BARTOSIK, Sylwia BEDEŁEK, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Władysław BAKALARZ i Zbigniew ROMANEK. (https://www.youtube.com/watch?v=1IcDvj5Ox6Q&feature=youtu.be)

18.01.2016r. – Wrocław – Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Warsztaty dla sędziów i mediatorów pt. „Mediacje w praktyce”. W warsztatach ze strony Federacji uczestniczyli: Małgorzata ROJOWSKA, Mateusz CUSKE i Łukasz SZAŁATA.

15.01.2016r. – Legnica – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Szkolenie organizowane wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy kierowane głównie dla członków Federacji dotyczące zmian w umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016r.

14.01.2016r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna – spotkanie pt. „Malowane światłem gawędy o Legnicy – wprowadzenie do historii architektury” organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

07.01.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie dotyczące szkoleń pt. „Europejski, Certyfikowany Mistrz/Wykonawca Budownictwa Pasywnego”. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Elżbieta SITKO, Władysław NIEMAS, Kamil WIŚNIEWSKI i Ryszard BIAŁY.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.