Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

GRUDZIEŃ 2015

01. – 31.12.2015 r. – realizacja projektu pn.Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" – etap G.7.

01. – 31.12.2015 r. – Zbieranie deklaracji przystąpienia do Porozumienia o współpracy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w zakresie wdrażania Modelu Dialogu Proekologicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Do porozumienia przystąpili:

-         Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Technicznych,

-         Dolnośląski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia,

-         Dolnośląski Związek Pracodawców,

-         Doradztwo Strategiczne i Systemowe Wiesław SAGAN,

-         Green Cherry Architecture Kamil WIŚNIEWSKI, Wrocław,

-         Jeleniogórska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc Chłopska w Jeleniej Górze,

-         Legnicki Związek Pracodawców,

-         Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu,

-         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, Jadwiga SZELĄG,

-         Związek Pracodawców Ziemi Głogowskiej,

-         Michał ŻYWICKI,

-         Związek Pracodawców Ziemi Lubińskiej,

-         Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.,

-         PPH VITBIS Sp. z o. o. w Złotoryi,

-         Janusz PRUS,

-         Ewa SZMIGIELSKA,

-         PPH VITBIS-POLSKA Sp. z o. o. w Złotoryi,

-         Przedsiębiorstwo Prywatne „PEXO” Gwidon Biedrowski w Lubinie,

-         Jaworski Klub Gospodarczy,

-         Elżbieta WOJTKÓW,

-         Firma Handlowo-Usługowa "AiZ" Alina Rojowska, Jawor,

-         Społeczne Towarzystwo Promocji Miasta Jawora im. Świętego Marcina,

-         Zdzisław ROJOWSKI,

-         Regionalny Związek Pracodawców w Bolesławcu,

-         Janusz ADAMCZYK,

-         Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze,

-         Małgorzata BEDNARSKA,

-         Stowarzyszenie Eko-Biegły,

-         Związek Pracodawców Powiatu Kamiennogórskiego,

-         Związek Pracodawców Powiatu Polkowickiego,

-         Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych w Legnicy,

-         Monika MENDEL,

-         Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Rozwoju Regionalnego „Razem” w Głogowie,

-         Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego,

-         Związek Pracodawców Przemysłu Dolnego Śląska,

-         Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o. w Kamiennej Górze,

-         Związek Pracodawców Handlu i Usług Dolnego Śląska,

-         Wydawnictwo EDYTOR Franciszek Grzywacz,

-         Wydawnictwo EDYTOR Halina Grzywacz,

-         Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy,

-         Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOVA Sp. z o.o. w Złotoryi,

-         Maria PROROK,

-         Zakład Usług Techniczno-Projektowych Invest Service Sławomir Czoch w Legnicy,

-         Związek Pracodawców Budownictwa Dolnego Śląska,

-         Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK”  w Legnicy,

-         Związek Pracodawców Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska,

-         Związek Pracodawców Gospodarki Komunalnej i Transportu Dolnego Śląska,

-         Związek Pracodawców Zakładów Pracy Chronionej Dolnego Śląska,

-         Urząd Miasta Legnicy,

-         Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie,

-         M/T Kliwer w Jeleniej Górze, Ryszard Lisiecki,

-         CMS Consulting InGosTur – Instytut Gospodarki Turystycznej w Jeleniej Górze, Janusz Turakiewicz,

-         Galess Sp. z o.o. w Świdnicy, Edward Szywała,

-         Karol SZKUTNIK.

11.12.2015r. – Legnica –  Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI, Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

11.12.2015r. – Karczowiska – Hotel Restauracja Chata Karczowiska – Konferencja podsumowująca projekt pn. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

11.12.2015r. – Karczowiska – Hotel Restauracja Chata Karczowiska – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Eko-Biegły®.

11.12.2015r. – Karczowiska – Hotel Restauracja Chata Karczowiska – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

11.12.2015r. – Karczowiska – Hotel Restauracja Chata Karczowiska – XXIII Zgromadzenie Ogólne Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

03.12.2015r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Spotkanie z Joanną Lamparską, oraz spotkanie przyjaciół bibliotek Legnicy i powiatu legnickiego „Amicus Librorum” z władzami miasta oraz powiatu organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

LISTOPAD 2015

01. – 30.11.2015 r. – realizacja projektu pn.Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" – etap F.1.

26.11.2015r. – Świdnica – Centrum Technologii Energetycznych– Otwarcie farmy fotowoltaicznej. W spotkaniu udział wzięli: Magdalena BARTOSIK i Łukasz SZAŁATA – przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Biegły – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

26.11.2015r. – Szczawno-Zdrój – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Spotkanie Partnerów Projektu „Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia. Aktywacja-Motywacja-Praca". Federację Pracodawców Polski Zachodniej i Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych reprezentowała Joanna CHOJNACKA.

23.11.2015 – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Kapituły Odznaczeń Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. W posiedzeniu udział wzięli Beata BETKA, Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, Władysław BAKALARZ, Ryszard MACH, Władysław NIEMAS, Łukasz SZAŁATA, Władysław SZUREK i Ryszard BIAŁY.

20.11.2015r. – Legnica –  Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI, Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

19-20.11.2015r. – Oława – Hotel Oławian– uroczystość obchodów 20-lecia istnienia Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS. Ze strony Federacji w spotkaniu udział wzięli Władysław BAKALARZ, Stanisław MAJCHROWICZ i Władysław NIEMAS.

13.11.2015r. – Wrocław – Panel Ekspertów w ramach projektu pn. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W spotkaniu udział wzięli: Magdalena BARTOSIK, Agata PIECHOCKA, Elżbieta SITKO, Mateusz CUSKE, Janusz PRUS, Łukasz SZAŁATA i Kamil WIŚNIEWSKI.

12.12.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ – spotkanie na temat współpracy Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Elżbieta SITKO, Przemysław DUDEK, Adam KAROLAK, Janisław MUSZYŃSKI i Ryszard BIAŁY.

09.11.2015r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Spotkanie z Krystyną Czubówną, organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

07.11.2015r. – Wrocław – Panel Ekspertów w ramach projektu pn. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W spotkaniu udział wzięli: Magdalena BARTOSIK, Agata PIECHOCKA, Elżbieta SITKO, Mateusz CUSKE, Janusz PRUS, Łukasz SZAŁATA i Kamil WIŚNIEWSKI.

PAŹDZIERNIK 2015

01. – 31.10.2015 r. – realizacja projektu pn.Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" – etap E.5.

30.10.2015r. – Legnica – Hotel Sękowski – Szkolenie dla członków Federacji w ramach projektu pn. „Silni i wierni” dotyczące Platformy Usług Elektronicznych ZUS w zakresie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w praktyce i świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (sprawy zasiłkowe).

30.10.2015r. – Legnica – Hotel Qubus – Posiedzenie Komitetu Sterującego nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Legnicy na lata 2015-2020”. Federację na spotkaniu reprezentował: Sławomir CZOCH – Przewodniczący Legnickiego Związku Pracodawców.

29.10.2015r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Konferencja popularnonaukowa z okazji 70-lecia Legnicy oraz promocja Wydawnictwa „Szkice Legnickie t. XXXVI”, współorganizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

21. – 23.10.2015r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu pn. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Warsztaty poprowadzili dr inż. Łukasz SZAŁATA i prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK.

17.10.2015r. – Wrocław –Panel Ekspertów w ramach projektu pn. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W spotkaniu udział wzięli: Magdalena BARTOSIK, Agata PIECHOCKA, Elżbieta SITKO, Mateusz CUSKE, Janusz PRUS, dr inż. Łukasz SZAŁATA i Kamil WIŚNIEWSKI.

16.10.2015r. – Bolesławiec – Teatr Stary – Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Nauczyciel Zawodu w roku szkolnym 2014/2015”. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczył Władysław BAKALARZ.

16.10.2015r. – Legnica – Klub Nauczyciela – Konferencja poświęcona programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego w roku 2016. Federację Pracodawców Polski Zachodniej i Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych na spotkaniu reprezentowały: Monika MENDEL i Elżbieta SITKO.

10.10.2015r. – Wrocław –Panel Ekspertów w ramach projektu pn. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W spotkaniu udział wzięli: Magdalena BARTOSIK, Agata PIECHOCKA, Elżbieta SITKO, Mateusz CUSKE, Janusz PRUS, dr inż. Łukasz SZAŁATA i Kamil WIŚNIEWSKI.

09.10.2015r. – Polkowice – Aquapark Polkowice RCRR S.A. – uroczyste otwarcie nowej siłowni w Aquapark Polkowice – Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyła Beata BETKA i Andrzej LISIŃSKI.

07.10.2015r. – Jelenia Góra – Jeleniogórska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc Chłopska – Spotkanie z Władysławem SZURKIEM – Przewodniczącym Rady Wykonawczej FPPZ. Federację reprezentowali Monika MENDEL i Ryszard BIAŁY.

07.10.2015r. – Jelenia Góra – Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność – Spotkanie z Franciszkiem KOPCIEM - Przewodniczącym Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność i Bogusławem WOJTASEM - Z-cą Przewodniczącego Zarządu w sprawie złożenia wspólnego projektu dot. aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych reprezentowali Monika MENDEL i Ryszard BIAŁY.

07.10.2015r. – Wrocław – Narodowe Forum Muzyki – Wręczenie Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych oraz Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Federację na spotkaniu reprezentował: Adam KAROLAK.

06.10.2015r. – Legnica – Inkubator Przedsiębiorczości – Konferencja pt. „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020”, współorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Federację na spotkaniu reprezentował: Sławomir CZOCH.

05.10.2015r. – Zgorzelec – Zagroda Kołodzieja – Cykliczne spotkanie członków Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

02.10.2015r. – Polkowice – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach – Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016.

                                                                                                                

WRZESIEŃ 2015

01. – 30.09.2015 r. – realizacja projektu pn.Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" – etap D.4.

28.09.2015r. – Jawor Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Rady Rynku Pracy w Jaworze. Federację reprezentował Zdzisław ROJOWSKI.

25.09.2015r. – Legnica –  Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

25.09.2015r. – Legnica – Hotel Sękowski – Szkolenie dla członków Federacji w ramach projektu pn. „Silni i wierni” dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozliczeń z ZUS oraz dotyczące Platformy Usług Elektronicznych ZUS jako formy kontaktu z Zakładem.

25.09.2015r. – Wrocław – Wrocławski Teatr Lalek – Gala Inżynierska organizowana pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2015. Federację reprezentowali Tadeusz BIEŃKOWSKI, Marek BŁASZCZYK, Adam BRASUŃ i Wiesław PICHLA.

24.09.2015r. – Jelenia Góra – Filharmonia Dolnośląska – Polsko-Czeska Konferencja Gospodarcza. Federację na spotkaniu reprezentowali: Marlena KOVAŘÍK, Władysław NIEMAS i Władysław SZUREK.

21.09.2015r. – Legnica – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej – konferencja onkologiczna oraz obchody 10-lecia legnickiej onkologii, 20-lecia legnickiej hematologii i 36-lecia legnickiego szpitala organizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Federację podczas uroczystości reprezentował Sławomir CZOCH – Przewodniczący Legnickiego Związku Pracodawców.

16. – 18.09.2015r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa – Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu pn. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Warsztaty poprowadzili dr inż. Łukasz SZAŁATA i prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK.

16.09.2015r. – Złotoryja – PPHU VITBIS – Spotkanie z Januszem PRUSEM – Wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej FPPZ. Federację reprezentowali Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO i Ryszard BIAŁY.

11.09.2015r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Konferencja pt. „Legniccy Sybiracy” współorganizowana przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

11.09.2015r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Federację reprezentował Łukasz SZAŁATA.

07.09.2015r. – Zgorzelec – Zagroda Kołodzieja – Spotkanie członków Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

07.09.2015r. – Złotoryja – Starostwo Złotoryjskie – Spotkanie z Ryszardem RASZKIEWICZEM – Starostą Złotoryjskim w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w powiecie złotoryjskim. Federację reprezentowali Monika MENDEL i Ryszard BIAŁY.

07.09.2015r. – Jelenia Góra – Jeleniogórska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc Chłopska – Spotkanie z Władysławem SZURKIEM – Przewodniczącym Rady Wykonawczej FPPZ. Federację reprezentowali Monika MENDEL i Ryszard BIAŁY.

07.09.2015r. – Jelenia Góra – Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność – Spotkanie z Franciszkiem KOPCIEM - Przewodniczącym Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność i Bogusławem WOJTASEM - Z-cą Przewodniczącego Zarządu w sprawie złożenia wspólnego projektu dot. wzmocnienia współpracy międzysektorowej na rzecz osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi. Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych reprezentowali Monika MENDEL i Ryszard BIAŁY.

SIERPIEŃ 2015

01. – 31.08.2015r. – realizacja projektu pn.Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" – etap A.3.

30.08.2015r. – Jelenia Góra – Jeleniogórskie Centrum Kultury – 35-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Federację na uroczystości reprezentowali Maria OLSZEWSKA-SZUREK i Władysław SZUREK.

28. – 30.08.2015r. – Jawor Jaworski RynekŚwięto Chleba i Piernika w Jaworze. Federację reprezentowali Renata WĘGIEL, Elżbieta WOJTKÓW, Zdzisław ROJOWSKI i Bogusław WĘGIEL.

27.08.2015r. – Legnica Powiatowy Urząd Pracy spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych – Moniki MENDEL i Edyty NIEBIAŃSKIEJ-GRĄDEK z Grażyną LAUROWSKĄ – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w celu zacieśnienia współpracy.

27.08.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

21.08.2015r. – Bolesławiec – Walne Zebranie Członków Regionalnego Związku Pracodawców w Bolesławcu.

14.08.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

06.08.2015r. – Warszawa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Zaprzysiężenie Andrzeja DUDY na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

03.08.2015r. – Zgorzelec – Zagroda Kołodzieja – Ogólne Zebranie Członków Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

 

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.