Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

LIPIEC 2015

01. – 31.07.2015 r. – realizacja projektu pn.Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" – etap 1.B.

29.07.2015r. – Legnica – Starostwo Powiatowe w Legnicy  wpisu gratulacyjnego z okazji objęcia Prezydentury przez Andrzeja DUDĘ dokonali: Monika MENDEL – Zastępca Dyrektora Programowego, Elżbieta SITKO – Księgowy i Zdzisław ROJOWSKI – Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej.

22.07.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  poparcie apelu do Pani Ewy KOPACZ – Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac rządu nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Inicjatorem była Koalicja Klimatyczna (porozumienie 23. organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu). Sygnatariuszami apelu są m.in. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej i Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

22.07.2015r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Federację reprezentował Łukasz SZAŁATA.

13.07.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

04.07.2015r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła Wyższa – spotkanie z Ekspertami Państwowej Komisji Akredytacyjnej dot. współpracy uczelni dolnośląskich z przedsiębiorstwami dolnośląskimi.

02.07.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ – udzielenie rekomendacji dot. utworzenia nowego kierunku o nazwie Logistyka przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

01.07.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

           

CZERWIEC 2015

30.06.2015r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej.  Federację reprezentował prof. nadzwyczajny dr hab. Krzysztof SAFIN.

25.06.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Elżbieta SITKO, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, i Ryszard BIAŁY.

22.06.2015r. – Zgorzelec – Zagroda Kołodzieja – Ogólne Zebranie Członków Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego

22.06.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

19.06.2015r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

18-19.06.2015r. – Polkowice – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Rady Rynku Pracy w Polkowicach. Federację reprezentowała Beata BETKA.

17.06.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

16.06.2015r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Konferencja pt. „Równe traktowanie jako podstawa nowoczesnego Państwa”. Federację reprezentowali Adam KAROLAK i Łukasz SZAŁATA.

15.06.2015r. – Polkowice – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – Spotkanie dotyczące rozwoju współpracy w zakresie wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw z terenu polkowickiego. W spotkaniu uczestniczyli Emilian STAŃCZYSZYN i Ryszard BIAŁY.

13.06.2015r. – Jawor – Kościół Pokoju w Jaworze – 21. Jaworskie Koncerty Pokoju 2015. Federację reprezentowali Renata WĘGIEL i Zdzisław ROJOWSKI.

12.06.2015r. – Obora – Centrum rekreacji i Sportu „Szkutnik” – Konferencja podsumowująca Program PO RYBY 2007-2013. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli członkowie Związku Pracodawców Ziemi Lubińskiej oraz Adam KAROLAK i Łukasz SZAŁATA.

12.06.2015 r. – Legnica – Hotel Sękowski Konferencja podsumowująca pt. „Innowacje w sektorach technologii na rzecz poprawy jakości życia” w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

12.06.2015 r. – Legnica – Hotel Sękowski – Rada Wykonawcza Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

12.06.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Walne Zgromadzenie Członków Elitarnego Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

12.06.2015r. – LEGNICA – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Rady Rynku Pracy w Legnicy. Federację reprezentował Sławomir CZOCH.

12.06.2015r. – Jawor – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Rady Rynku Pracy w Jaworze. Federację reprezentował Zdzisław ROJOWSKI.

12.06.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ – Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Stowarzyszenia na Rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze, reprezentowane przez Bogusława WĘGLA, który zgodnie ze Statutem FPPZ został członkiem Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

01.06.2015 – Legnica – Biuro FPPZ – rozpoczęcie projektu pn. „"Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych we współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły, pod patronatem Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

MAJ 2015

26.05.2014 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 2014r. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Elżbieta SITKO, Grzegorz FRONCKIEWICZ, Krzysztof KUBIAK, Władysław REWAK i Ryszard BIAŁY.

25.05.2015r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

20.05.2015r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła Wyższa – spotkanie członków Konsultacyjnej Rady Pracodawców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Federację reprezentował: Adam KAROLAK.

19.05.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej firmy „HYDROCO" Zakład Produkcyjno-Remontowy Hydrauliki Siłowej Łukasz Sękowski (Hotel Sękowski w Legnicy, ul. Gliwicka 15), reprezentowanej przez Łukasza Sękowskiego.

19.05.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Elżbieta SITKO, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, i Ryszard BIAŁY.

15 – 25.05.2014 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Poparcie inicjatywy Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych dotyczącej złożenia i potrzeby realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2015”, którego celem jest budowanie trwałych więzi społeczno – kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji. Rekomendacji udzielili:

-         Okresní Hospodářská Komora Liberec,

-         Legnicki Związek Pracodawców,

-         Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Legnicy,

-         Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnicy,

-         Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” z siedzibą w Legnicy,

-         Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA,

-         Państwowy Narodowy Uniwersytet Badawczy w Biełgorodzie,

-         Wydawnictwo Edytor z siedzibą w Legnicy,

-         Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód z siedzibą w Warszawie.

13.05.2015r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła Wyższa – przyjęcie w poczet członków Konsultacyjnej Rady Pracodawców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawicieli Federacji Pracodawców Polski Zachodniej: Edyty NIEBIAŃSKIEJ-GRĄDEK i Adama KAROLAKA.

07.05.2015r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej.  Federację reprezentował prof. nadzwyczajny dr hab. Krzysztof SAFIN.

KWIECIEŃ 2015

28.04.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Poszerzone Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

24.04.2015r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Agnieszka MICHNEJ, Andrzej LISIŃSKI i Wiesław SAGAN.

23.04.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej „Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy”, reprezentowanej przez doc. dr Ryszarda PĘKAŁĘ.

23.04.2015r. – Legnica – Hotel Sękowski – premiera Multimedialnego Przewodnika po historii Legnicy wydanego przez Wydawnictwo Edytor – Członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.  

22.04.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie z Władysławem SZURKIEM – Przewodniczącym Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej dotyczące organizacji Poszerzonego Prezydium Rady Wykonawczej.

16.04.2015r. – Legnica – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy i Wyższą Szkołę Zawodową im. im. Witelona w Legnicy.

16.04.2015r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – ogłoszenie składu Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.Z otoczenia Federacji w skład powyższej grupy weszli:

  • Grupa Robocza dot. surowców naturalnych i zaawansowanych materiałów -  Witold DZIEKAN,
  • Grupa Robocza dot. żywności funkcjonalnej i nutraceutyki – dr hab. Witold MUSIAŁ i  prof. nadzwyczajny dr hab. Krzysztof SAFIN,
  • Grupa Robocza dot. branży chemicznej i farmaceutycznej – Jacek PRZYBYLSKI,
  • Grupa Robocza dot. mobilności przestrzennej – Jacek PIETRASZKIEWICZ,
  • Grupa Robocza dot. ICT – Jacek PIETRASZKIEWICZ.

15.04.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Prezydium Rady Wykonawczej FPPZ. W spotkaniu uczestniczyli Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO Władysław BAKALARZ, Artur DUBIŃSKI, Ryszard MACH, Janusz PRUS i Ryszard BIAŁY

13.04.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej firmy Usługi Gastronomiczne Joanna Chojnacka, reprezentowanej przez Joannę CHOJNACKĄ.

10.04.2015r. – LEGNICA – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie inaugurujące powołanie przez Starostę Legnickiego Sławomira CZOCHA – Członka Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej – na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Legnicy.

01.04.2015 r. – Legnica – Restauracja TIVOLI – Wielkanocne Posiedzenie Zarządu Legnickiego Związku Pracodawców.  W spotkaniu uczestniczyli: Jolanta MARCINEK, Monika MENDEL, Elżbieta SITKO, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Sławomir CZOCH, Franciszek GRZYWACZ, Władysław REWAK, oraz Ryszard BIAŁY.

MARZEC 2015

27.03.2015r. – Wrocław – Art Hotel  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Eko-Biegły.

27.03.2015r. – Legnica – zgłoszenie kandydatury dr Łukasza SZAŁATY – jako przedstawiciela Federacji Pracodawców Polski Zachodniej – do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

26.03.2015r. – Legnica – zgłoszenie kandydatury prof. nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa SAFINA – jako przedstawiciela Federacji Pracodawców Polski Zachodniej – do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

26.03.2015r. – Złotoryja – Powiatowy Urząd Pracy  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy Federację reprezentował Janusz PRUS.

25.03.2015r. – Jawor – Starostwo Powiatowe w Jaworze – Powołanie przez Starostę Jaworskiego Zdzisława ROJOWSKIEGO – Wiceprzewodniczącego Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej – na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze.

24.03.2015r. – Legnica – Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "TETRUSEK" dot. podsumowania 2014 roku. W spotkaniu udział wzięli Janina BIAŁY, Olga MACIEJOWSKA, Irena MICHALAK i Ryszard BIAŁY.

24.03.2015r. – Legnica – zgłoszenie kandydatury dr hab. Witolda MUSIAŁA  – jako przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

24.03.2015r. – Legnica – zgłoszenie kandydatury Jacka PRZYBYLSKEIGO  – jako przedstawiciela Wrocławskich Zakładów Zielarskich „Herbapol” S.A. – do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

20.03.2015r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej poświęcone projektowi „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020”.

19.03.2015r. – Legnica – Urząd Miasta Legnicy  posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy, na którym omówiono temat „Szkolnictwo zawodowe a rynki pracy”. W spotkaniu uczestniczyli, ze strony Federacji Monika MENDEL, ze strony Legnickiego Związku Pracodawców Sławomir CZOCH.

18.03.2015r. – Głogów – Urząd Miejski w Głogowie – posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Głogowie. Na spotkaniu ze strony Federacji uczestniczył Bogdan KOWALCZYK - Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

16.03.2015r. – Wrocław – Eurolider sp. z o.o.  Spotkanie dotyczące wsparcia badaniami naukowymi prac rozwojowych firmy Ekom sp. z o.o. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły. W spotkaniu uczestniczyli Leszek KĄDZIOŁKA, Zdzisław ROJOWSKI I Łukasz SZAŁATA.

13.03.2015r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  seminarium dotyczące nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii organizowane przez Ministerstwo Gospodarki RP i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczył Zdzisław ROJOWSKI - Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

13.03.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

12.03.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

04.03.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Elżbieta SITKO, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, i Ryszard BIAŁY.

04.03.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie dotycząceomówienia założeń do projektu POLSKA-CZECHY 2015+w partnerstwie z Okresní Hospodářská Komora Liberec. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Elżbieta SITKO, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, i Ryszard BIAŁY.

04.03.2015r. – Bolesławiec – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu – Konferencja dotycząca utworzenia nowego zawodu na potrzeby branży ceramicznej. W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli Agnieszka MICHNEJ, Władysław BAKALARZ i Ryszard MACH.

03.03.2015r. – Legnica – Urząd Miasta Legnicy  Spotkanie z Tadeuszem KRZAKOWSKIM – Prezydentem Miasta Legnicy, poświęcone współpracy samorządu legnickiego ze środowiskami gospodarczo-biznesowymi, w celu omówienia nurtujących problemów oraz rozmowy nt. kierunków rozwoju miasta. Federację reprezentowała Monika MENDEL, a Legnicki Związek Pracodawców Sławomir CZOCH.

02.03.2015r. – Polkowice – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki – Posiedzenie Konwentu Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Federację reprezentował Władysław SZUREK – Przewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.