Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

LUTY 2015

27.02.2015r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Agnieszka MICHNEJ, Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

26.02.2015r. – podpisanie przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A z Województwem Dolnośląskim kontaktu na świadczenie działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej. Wśród 21 instytucji wspierających w/w przedsięwzięcie jest Federacja Pracodawców Polski Zachodniej i Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych. 

25.02.2015r. – Legnica – Hotel Qubus – Konferencja pt. „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020” zorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli: Monika MENDEL, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Leszek KĄDZIOŁKA, Ryszard MACH i Zdzisław ROJOWSKI.

23.02.2015r. – Jelenia Góra – spotkanie Władysława SZURKA – Przewodniczącego Rady Wykonawczej FPPZ z Panią Zofią CZERNOW – Posłem na Sejm RP, dotyczące omówienia projektu ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw.

20.02.2015r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem – autorem książki pt. „Gdziekolwiek mnie rzucisz. Wyspa Man i Polacy. Historia splątania” Spotkanie zorganizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. 

19. – 20.02.2015r. – Karczowiska – Hotel-Restauracja „Chata Karczowiska”  warsztaty upowszechniające opracowane przedsięwzięcia z udziałem naukowców i przedstawicieli przedsiębiorstw, w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Warsztaty prowadzili dr Jarosław Rubin i prof. dr hab. Krzysztof SAFIN.

19.02.2015r. – Lubin – Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lubinie – spotkanie  poświęcone problemom funkcjonowania spółdzielczości. W spotkaniu uczestniczył Władysław SZUREK – Przewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

18.02.2015r. – Wrocław  wyróżnieniePPH Vitbis sp. z o.o. ze Złotoryi – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej – nagrodą w kategorii Eksportowy produkt regionu w organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita konkursie Orły Eksportu Dolnego Śląska.

12.02.2015r. – Legnica – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  Wieczornica o Bohaterach Powstania Wielkopolskiego. 

12.02.2015r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Spotkanie pt. „Medycyna XXII wieku lifewave” zorganizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. 

12.02.2015r. – Legnica – Urząd Miasta Legnicy  posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy dotyczące współpracy z podmiotami i organizacjami gospodarczymi działającymi na terenie miasta w szczególności z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Federację reprezentowali Monika MENDEL – Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych i Sławomir CZOCH – Przewodniczący Legnickiego Związku Pracodawców.

12.02.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

11.02.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

09.02.2015r. – Bolesławiec – Bolesławiecki Ośrodek Kultury – wyróżnienie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach nagrodą Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego oraz za efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. 

04.02.2015r. – Wrocław – Politechnika Wrocławska – spotkanie dotyczące wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Adam KAROLAK, Łukasz SZAŁATA i Ryszard BIAŁY.

STYCZEŃ 2015

30.01.2015r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia Federację reprezentowała Monika MENDEL.

28.01.2015r. – Legnica – Hotel Qubus  Szkolenie pt. „Jak podwyższyćefektywność pracy zespołowej” prowadzone przez Wiesława Sagana członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. 

22. – 23.01.2015r. – Karpacz – Centrum Konferencyjne Hotelu Gołębiewski  IX Forum Energetyczne organizowane przez Instytut Forum Energetyczne. Federacje reprezentował Piotr Chojnacki. 

14.01.2015r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Konferencja nt. „Trzeci poziom dojrzałości – starzenie się jako zadanie jednostki i roli państwa” współorganizowana przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. 

09.01.2015r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Agnieszka MICHNEJ, Jarosław KOWALSKI, Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

07.01.2015r. – Legnica – Biuro FPPZ – w ramach projektu Federacji i Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych pn. „Silni i wierni” oraz w ramach współpracy z Dolnośląska Szkołą Wyższa we Wrocławiu udzielono poparcia dla utworzenia przez Dolnośląską Szkołę Wyższą nowego kierunku Ochrona Środowiska. Poparcie otwarcia nowego kierunku i chęć przyjęcia na praktykę zawodową studentów w/w kierunku wyraziły następujące instytucje:

-        Federacja Pracodawców Polski Zachodniej,

-        Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych,

-        Jaworski Klub Gospodarczy,

-        BIG BIT Komputer w Złotoryi,

-        Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego,

-        Spółdzielnia STW w Bolesławcu,

-        Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu,

-        Starostwo Powiatowe w Złotoryi,

-        Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne w Polkowicach,

-        Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” S.A. w Lubinie,

-        Związek Pracodawców Ziemi Lubińskiej,

-        Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Vitbis” sp. z o.o. w Złotoryi,

-        Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze. 

GRUDZIEŃ 2014

18.12.2014r. – Legnica – Restauracja Rynek 10  Poszerzone wigilijne posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

18.12.2014r. – Legnica – Restauracja Rynek 10  Walne wigilijne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

17.12.2014r. – Złotoryja – Vitbis  spotkanie wigilijne z Jadwigą SZELĄG – Radną Sejmiku Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyła Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Błażej PRUS, Janusz Prus i Ryszard BIAŁY.

12.12.2014r. – Wrocław – Hotel Śląsk  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Eko-Biegły.

12.12.2014r. – Wrocław – Hotel Śląsk  Spotkanie podsumowujące efekty staży w  ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Spotkanie prowadził prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN.

12.12.2014r. – Legnica – Kuria Biskupia – seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI i Wiesław SAGAN.

11.12.2014r. – Legnica – Urząd Miasta Legnicy   spotkanie z Tadeuszem KRZAKOWSKIM – Prezydentem Miasta Legnicy, dotyczące zacieśnienia współpracy z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej. Federację reprezentował Ryszard BIAŁY.

11.12.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

10.12.2014r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Federację reprezentował prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN.

10.12.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Vendulka PROCHAZKOVA, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

09.12.2014r. – Legnica – Hotel Sękowski  Konferencja współorganizowana przez AVIVA oddział  w Legnicy nt. kierunków działań restrukturyzacyjnych zmierzających do  zabezpieczenia finansowegona wypadek śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika spółki osobowej. Wykład prowadziła Jolanta MARCINEK – członek Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.  W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczył Sławomir CZOCH.

05.12.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia Federację reprezentowała Monika MENDEL.

01.12.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

LISTOPAD 2014

27.11.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Marleny KOVAŘÍK – Trutnov.

27.11.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy Federacji Pracodawców Polski Zachodniej – Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Ryszard BIAŁY i Artur SAWRYCZ).

26.11.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Spotkanie dotyczące nawiązania współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższa w zakresie organizacji praktyk i wspólnej realizacji projektów. W spotkaniu ze strony uczelni uczestniczyli dr Małgorzata PIETRAS-SZEWCZYK – Dyrektor Instytutu Geodezji i dr Stanisław JAKUBOWICZDziekan Wydziału Nauk Technicznych, a ze strony Federacji Monika MENDEL i Elżbieta SITKO.

25. – 26.11.2014r. – Wrocław – Best Western Plus Q Hotel  Międzynarodowa konferencja pt. „Działania wspierające transformację energetyczną, ochronę klimatu i rozwój gospodarczy w gminach” w ramach projektu „ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach”. Federację reprezentował Leszek KĄDZIOŁKA.

14.11.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Vendulka PROCHAZKOVA, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

12.11.2014r. – Wrocław – Hotel Scandic  konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pt. „Kolej aglomeracyjna - regionalne wyzwania i dobre praktyki”. Federację reprezentował Zdzisław ROJOWSKI.

12.11.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

11.11.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej firmę „KAROLAK NIERUCHOMOŚCI”, reprezentowanego przez Adama KAROLAKA - Wrocław.

07.11.2014r. – Legnica – Kuria Biskupia – seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Agnieszka MICHNEJ, Piotr CHOJNACKI, Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN.

07.11.2014 r. – Karczowiska – Chata Karczowiska– Spotkanie Grupy Ekspertów w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Elżbieta SITKO, Janusz ADAMCZYK, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, dr Jarosław RUBIN, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

07.11.2014 r. – Karczowiska – Chata Karczowiska XXII Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

04.11.2014r. – Polkowice – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach – Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 DWSPiT.

03.11.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Jaworskiego Klubu Gospodarczego, reprezentowanego przez Elżbietę WOJTKÓW i Zdzisława ROJOWSKIEGO.

PAŹDZIERNIK 2014

31.10.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej firmySOKÓŁ FIGHTER Elżbieta Sokołowska, reprezentowanej przez Elżbietę SOKOŁOWSKĄ.

31.10.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Przyjęcie w poczet członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej firmyOPAKO-TEK PRIM sp. z o.o., reprezentowanej przez Józefa KOZAKOWSKIEGO.

30.10.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

27.10.2014r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Federację reprezentowała Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK.

25.10.2014r. – Legnica – Letia Business Center – Konwencja wyborcza Kandydata na Prezydenta Miasta Legnicy Jarosława RABCZENKI – Członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczył Franciszek GRZYWACZ.

14.10.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – spotkanie robocze w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

13.10.2014r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Federację reprezentował Łukasz SZAŁATA.

13.10.2014r. – Poznań – Międzynarodowe Targi Poznańskie – Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W targach uczestniczył Władysław BAKALARZ – Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

10.10.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

08. – 31.10.2014r. – Głosowanie na Edytę NIEBIAŃSKĄ–GRĄDEK – kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Swój głos oddali:

-         Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych w Legnicy,

-         Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TETRUSEK” w Legnicy,

-         Stowarzyszenie EKO–BIEGŁY we Wrocławiu,

-         Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach,

-         Społeczne Towarzystwo Promocji Miasta Jawora im Świętego Marcina,

-         Polskie Bractwo Kopaczy Złota w Złotoryi,

-         Stowarzyszenie Pomocy Dla Sybiraków i ich Rodzin w Legnicy,

-         Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS,

-         Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lubinie,

-         Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego,

-         Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy,

-         Stowarzyszenie „Teraz Szewce” w Szewcach,

-         Stowarzyszenie Pamięć i Dialog w Legnicy,

-         Wydawnictwo Edytor Halina Grzywacz,

-         Wydawnictwo Edytor Franciszek Grzywacz,

-         Fundacja Rojt Oddział Śląski w Jeleniej Górze,

-         Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Historycznego i Przyrodniczego Gór i Podgórza Kaczawskiego SONOVE w Świerzawie,

-         Stowarzyszenie Centrum Kobiet w Świerzawie,

-         Stowarzyszenie na rzecz Integracji Rozwoju Regionalnego „Razem” w Głogowie,

-         Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Lubawka „Brama Lubawska”,

-         Stowarzyszenie „Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej”,

-         TOP Bolesławiec,

-         Stowarzyszenie Kupców Bolesławieckich,

-         Stowarzyszenie Sportowe Klub Piłkarski Ludowy Zespół Sportowy Kłos Moskorzyn,

-         Autonomiczna Sekcja Szachowa „Miedź” w Legnicy,

-         Izba Przemysłowo–Handlowa w Legnicy,

-         Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska,

-         Stowarzyszenie Sportowe Klub Piłkarski Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most,

-         LZS Komorniki,

-         Dolnośląskie Towarzystwo „Odra–Moza” w Legnicy,

-         Jaworski Klub Gospodarczy,

-         Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Porozumienia Studentów Uczelni Legnickich PSUL,

-         Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne w Legnicy,

-         Związek Ukraińców w Polsce oddział w Legnicy,

-         Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Ziemi” w Lubinie,

-         Dolnośląska Fundacja Transplantacji,

-         Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział we Wrocławiu,

-      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” w Legnicy,

-         Towarzystwo Aktywności Kulturalnej "TAK" Jawor.

    

08.10.2014r. – Nasi Pracodawcy są kandydatami w Wyborach Samorządowych:

-         Beata BETKA – kandydat do Rady Miasta Polkowice,

-         Mariola KOŚMIDER – kandydat do Rady Miasta Polkowice,

-         Edyta PĘDZISZ – kandydat do Rady Gminy Polkowice,

-         Grażyna PICHLA – kandydat do Rady Miejskiej Legnicy,

-         Jadwiga SZELĄG – kandydat do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

-         Władysław BAKALARZ – kandydat do Rady Powiatu Bolesławickiego,

-         Franciszek GRZYWACZ – kandydat do Rady Miejskiej Legnicy,

-         Artur MAZUR – Kandydat do Rady Miasta i Gminy Prochowice,

-         Jarosław RABCZENKO – kandydat na Prezydenta Miasta Legnicy,

-         Ryszard RASZKIEWICZ – kandydat do Rady Powiatu w Złotoryi,

-         Zdzisław ROJOWSKI – kandydat do Rady Powiatu w Jaworze,

-         Zbigniew SOJA – kandydat do Rady Powiatu w Złotoryi,

-         Józef SUDOŁ – kandydat do Rady Powiatu w Złotoryi,

-         Wojciech SZELĄG – kandydat do Rady Powiatu w Złotoryi.

 

07.10.2014r. – Wrocław – Hotel „Śląsk” – posiedzenie komitetu sterującego EURES–TriRegio. Federację reprezentowali Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

07.10.2014r. – Wrocław – Ośrodek Debaty Międzynarodowej – spotkanie z Mateuszem NATKOWSKIM – konsultantem ds. międzynarodowym dotyczące nawiązania współpracy mającej na celu organizację debat eksperckich. Federację reprezentowali Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

03.10.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie robocze dotyczące organizacji XXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Ogólnego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli Monika MENDEL, Elżbieta SITKO, Władysław SZUREK i Ryszard BIAŁY. 

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.