Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

WRZESIEŃ 2014

30.09.2014 – Wrocław - Wywiad Łukasza SZAŁATYCzłonka Rady Wykonawczej FPPZ i Prezesa Stowarzyszenia EKO-BIEGŁY dla Telewizji TVP Wrocław na temat zielonych miejsc pracy (http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/zblizenie/wideo/zielony-dolny-slask/17040748)

30.09.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ
 – Franciszek GRZYWACZ – Członek Rady Wykonawczej FPPZ ogłosił swoją kandydaturę w Wyborach Samorządowych do Rady Miasta Legnicy.

30.09.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

25.09.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Podpisanie Listu Intencyjnego dot. współpracy w ramach EURES-TriRegio przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych.

25.09.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Podpisanie Listu Intencyjnego dot. kontunuowania współpracy w ramach EURES-TriRegio przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej.

25.09.2014 r. – Legnica – Hotel Qubus - spotkanie podsumowujące prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 PLUS”. Federację reprezentował Sławomir CZOCH.

25.09.2014r. – Legnica – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej  Jubileusz 35-lecia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz uroczyste przyznanie akredytacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.Federację reprezentował Franciszek GRZYWACZ.

23.09.2014r. – Wrocław – Centrum Sztuki IMPART  Gala Inżynierska organizowana przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.Federację reprezentował Marek BŁASZCZYK i Wiesław PICHLA.

19.09.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy Federację reprezentowała Monika MENDEL.

15.09.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

12.09.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

08. – 11.09.2014r. – Legnica – Katedra Legnicka – XXIII Legnickie Conversatorium Organowe współorganizowane przez Legnickie Centrum Kultury, członka Federacji.

01.09.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych – FPPZ podjęli decyzję w sprawie wprowadzenia nowego odznaczenia „Fortiter Et Fideliter” i zatwierdzenia regulaminu przyznawania krzyża.

SIERPIEŃ 2014

30.08.2014r. – Kamienna Góra – Ośrodek Wypoczynku Świątecznego – IV Powiatowe Święto Mleka. Federację reprezentował Zbigniew SKOWRON.

28.08.2014r. – Legnica – Kuria Biskupia  – spotkanie z Biskupem Legnickim - ks. dr hab. Zbigniewem KIERNIKOWSKIM. Federację reprezentowali: Beata BETKA, Agnieszka MICHNEJ, Władysław BAKALARZ, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Piotr CHOJNACKI, Artur DUBIŃSKI, Jarosław KOWALSKI, Andrzej LISIŃSKI, Władysław NIEMAS, Andrzej PUDEŁKO, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN, Marek TRAMŚ, Tadeusz ŻMIGRODZKI.

20.08.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

19.08.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – rozpoczęto konsultacje w sprawie nowego odznaczenia „Fortiter Et Fideliter”.

14.08.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – spotkanie robocze w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

08.08.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

01.08.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  – desygnacja do Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego Tadeusza BIEŃKOWSKIEGO – Społeczne Towarzystwo Promocji Miasta Jawora im. Świętego Marcina.

LIPIEC

31.07.2014 - Legnica – Biuro FPPZ  – Zarząd Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych – FPPZ w składzie Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK i Elżbieta SITKO podjęli decyzję o rozpoczęciu z dniem 01.08.2014r. realizacji projektu pn. „Silni i wierni”.

29.07.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  – Desygnacja do Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego Edyty NIEBIAŃSKIEJ-GRĄDEK – Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych.

29.07.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  – Desygnacja do Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego Wiesława SAGANA – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TETRUSEK.

28.07.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  – Grupa Sterująca w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

03.07.2014 r. – Legnica – Restauracja Tivoli – Spotkanie Grupy Ekspertów w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Elżbieta SITKO, Janusz ADAMCZYK, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, dr Jarosław RUBIN, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

02.07.2014 r. – Legnica – Biuro FPPZ - Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

CZERWIEC

30.06.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd PracyPosiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

26.06.2014r. – Głogów – Zamek Książąt Głogowskich – Konferencja podsumowująca realizację projektu „Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie”. Federację reprezentował Pan Bogdan KOWALCZYK.

24.06.2014r. – Legnica – Katedra Legnicka – Koncert kameralny Międzynarodowego Festiwalu Organowego; XXIII Legnickie Wieczory Organowe.

16.06.2014r. – Wrocław – Politechnika Wrocławska – Dolnośląska Rada Gospodarcza. W spotkaniu uczestniczyli Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK i Łukasz SZAŁATA.

14.06.2014r. – Legnica  – Teatr Modrzejewskiej – Koncert Artura Andrusa z przyjaciółmi w ramach Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica 2014.

13.06.2014r. – Lubin – Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” – „I Święto Rybaka” organizowane przez Leokadię i Karola Szkutnika – członka Związku Pracodawców Ziemi Lubińskiej.

12. - 13.06.2014r. – Rzeczka koło Walimia – Szkolenie wyjazdowe w ramach Powiatowej Rady Rynku Pracy. Temat szkolenia: „Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście działania Powiatowych Rad Rynku Pracy”. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

11.06.2014r. – Polkowice – AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne – Konferencja podsumowująca w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys” Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

10.06.2014r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Posiedzenie zespołu WKDS ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. W spotkaniu uczestniczył Łukasz SZAŁATA – Prezes Stowarzyszenia „Eko-Biegły”.

12.06.2014r. – Świeradów Zdrój – Hotel Zdrojowy Sanus – Spotkanie pracodawców FPPZ z Rolandem MARCINIAKIEM – Burmistrzem Świeradowa Zdroju. Spotkanie dotyczyło rozwoju miasta i gminy.

10. - 13.06.2014r. – Świeradów Zdrój – Hotel Zdrojowy Sanus – Szkolenie w ramach projektu „Firma XXI wieku to ekologiczna firma” (Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dla grupy pracodawców Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

06.06.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ  – Grupa Sterująca w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

05.06.2014r. – Bydgoszcz – Muzeum Wodociągów  – Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw.

05.06.2014r. – Legnica – Powiatowy Urząd PracyPosiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

02.06.2014r. – Zgorzelec – Placebo – Seminarium upowszechniające dla powiatu zgorzeleckiego w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i Janusz ADAMCZYK.

MAJ

23.05.2014 r. – Głogów – Hotel Qubus – Seminarium upowszechniające dla powiatu głogowskiego w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i Wiesław SAGAN.

21.05.2014 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie z Barbarą KUBAŃSKĄ i Krystianem WARZECHĄ – Przedstawicielami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu w sprawie współpracy FPPZ – Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych przy realizacji projektu „Firma XXI wieku to ekologiczna firma (Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

20.05.2014 r. – Legnica – Katedra Legnicka – Koncert inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Organowego; XXIII Legnickie Wieczory Organowe współorganizowane przez Legnickie Centrum Kultury, członka Federacji. Występ Pawła GUSNARA i Bartosza JAKUBCZAKA.

20.05.2014 r. – Legnica – Restauracja Tivoli – Spotkanie Grupy Ekspertów w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA–GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Elżbieta SITKO, Janusz ADAMCZYK, Michal MELINCJAR, Martin PROCHAZKA, dr Jarosław RUBIN, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

19.05.2014 r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o. – Rada Wykonawcza Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

19.05.2014 r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o. – Seminarium upowszechniające dla powiatu lubańskiego w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SAFIN i dr Jarosław RUBIN.

16.05.2014 r. – Legnica – Biuro FPPZ - Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, Michal MELINCJAR i Ryszard BIAŁY.

15.05.2014 r. – Jawor – Dom Małych Dzieci – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Domu Małych Dzieci.

15.05.2014 r. – Wrocław – Centrum Biznesowo-Konferencyjne Zachodniej Izby Gospodarczej – Dolnośląska Rada Gospodarcza. W spotkaniu uczestniczył Łukasz SZAŁATA – Prezes Stowarzyszenia „Eko-Biegły”, członek Rady Wykonawczej.

14.05.2014 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w celu zaopiniowania sprawozdań finansowych z 2013 r.
i oceny finansowej Federacji. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL – ŁUKASIK, Elżbieta SITKO, Grzegorz FRONCKIEWICZ, Krzysztof KUBIAK, Władysław REWAK.

09.05.2014 r. – Lubin – Cuprum Arena – VIII Lubińskie Targi Pracy współorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, Galerię Cuprum Arena i Federację Pracodawców Polski Zachodniej.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.