Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

KWIECIEŃ

30.04.2014 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, Michal MELINCJAR i Ryszard BIAŁY.

29.04.2014r. – Legnica – Kościół Ewangelicki Marii Panny w Legnicy – Koncert Specjalny XXVIII Legnickie Conversatorium Organowe współorganizowane przez członka Federacji – Legnickie Centrum Kultury.

25.04.2014 r. – Nowa Ziemia – Złoty Las – Seminarium upowszechniające dla powiatu złotoryjskiego w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: Janusz ADAMCZYK I Krzysztof SAFIN.

16.04.2014 r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

16.04.2014 r. – Legnica – Restauracja TIVOLI – Posiedzenie ZarząduLegnickiego Związku Pracodawców.  W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Sławomir CZOCH, Franciszek GRZYWACZ, Władysław REWAK, Wiesław SAGAN oraz Ryszard BIAŁY.

15.04.2014 r.Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

15.04.2014 r. – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – posiedzenie WojewódzkiejKomisji Dialogu Społecznego ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Federację reprezentowali:Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK i Łukasz SZAŁATA.

11.04.2014 r. – Mysłakowice – Chata za wsią - Seminarium upowszechniające dla powiatu jeleniogórskiego w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: Krzysztof SAFIN I Jarosław RUBIN.

11.04.2014 r. – Wrocław – Zakład Ekologistki Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska – Otwarcie kredytowego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych. Federację reprezentował Łukasz SZAŁATA.

31.03.2014 r. – 04.04.2014 r. – Republika Czeska – Liberec – Wizyta studyjna wramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

MARZEC

31.03.2014 r. – 04.04.2014 r. – Republika Czeska - Liberec – Wizyta studyjnaw ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

28.03.2014 r. – Legnica – Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

20.03.2014 r. – Legnica - Restauracja „Rynek 10” – debata zorganizowana przez Legnicki Związek Pracodawców pod kierownictwem Sławomira CZOCHA –nt. „Ożywienia turystyczno-gospodarczego legnickiego rynku”. Debatę prowadził Sławomir CZOCH.

21.03.2014 r. – Wrocław – Art. Hotel - Seminarium upowszechniające dla powiatu wrocławskiego (ziemskiego i grodzkiego) w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: Janusz ADAMCZYK i Krzysztof SAFIN.

20.03.2014 r. – Wrocław – Politechnika Wrocławska – posiedzenie Rady Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego – podsumowanie XV edycji Forum. Federację reprezentował: Łukasz SZAŁATA.

18.03.2014 r.- Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

17.03.2014 r.- Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie zarządu Legnickiego Związku Pracodawców. W spotkaniu uczestniczyli: Sławomir CZOCH, Tadeusz BIEŃKOWSKI oraz Ryszard BIAŁY.

11.03.2014 r. – Jawor – Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze - Seminarium upowszechniające dla powiatu jaworskiego w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: Janusz ADAMCZYK i Krzysztof SAFIN.

 

LUTY

26. – 28.02.2014r. – Biuro FPPZ –Kontrola realizacji projektu pn. „Od innowacji do zysku” Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

27.02.2014r. – Biuro FPPZ –Spotkanie z Włodzimierzem BOCZKIEM – przedstawicielem Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego", w sprawie opracowania wspólnych założeń do Strategii Polski Zachodniej.

27.02.2014r. – Bolesławiec –– Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki - Seminarium upowszechniające w powiecie bolesławieckim w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21.02.2014r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.– Spotkanie Grupy Ekspertów w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21.02.2014r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o. –Kontrola monitorująca w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku” Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

19. – 21.02.2014r – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o. – Szkolenie (warsztaty wyjazdowe) przed wizytą studyjną dla naukowców w ramach projektu pn. „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17.02.2014r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

17.02.2014r. – Legnica – KGHM LETIA Business Center –Warsztaty tematyczne dot. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020. Federację reprezentowali: Sabrina TRZECIAK i Sławomir CZOCH.

17.02.2014 – Legnica – Biuro FPPZ – Zebranie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Legnickiego Związku Pracodawców. W spotkaniu uczestniczyli: Sabrina TRZECIAK, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Sławomir CZOCH, Franciszek GRZYWACZ, Władysław REWAK i Wiesław SAGAN.

13.02.2014r. – Legnica – Hotel Qubus –Spotkanie inauguracyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020. Federację reprezentowali: Sabrina TRZECIAK i Sławomir CZOCH.

12.02.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

07.02.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

STYCZEŃ

31.01.2014r. – Kamienna Góra –– Restauracja Ratuszowy Spiż - Seminarium upowszechniające w powiecie kamiennogórskim w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

31.01.2014.rWrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Posiedzenie zespołu WKDS ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Federację reprezentowała Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK.

28.01.2014r – Legnica – Biuro FPPZ - II Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych. Podczas Zgromadzenia odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Nowym Prezesem została Edyta NIEBIAŃSKA GRĄDEK, Wiceprezesami: Monika MENDEL – ŁUKASIK oraz Elżbieta SITKO. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Beata BETKA – Przewodnicząca, Andrzej LISIŃSKI –Członek i Zdzisław ROJOWSKI – Członek.

24.01.2014r. – Krobielowice – Pałac w Krobielowicach – Spotkanie Grupy Ekspertów w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Vendulka PROCHAZKOVA, Janusz ADAMCZYK, Martin PROCHAZKA, Jarosław RUBIN i Krzysztof SAFIN.

23-24.01.2014r – Krobielowice – Pałac w Krobielowicach – Szkolenie nt. ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w działalności gospodarczej, prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich typu spin-off i spin-out, źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych oraz komercjalizacji ich wyników, mająca za zadanie przygotować uczestników do staży w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21.02.2014r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

17.01.2014 – Legnica – Biuro FPPZ – Zebranie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Legnickiego Związku Pracodawców. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL – ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Sławomir CZOCH, Franciszek GRZYWACZ, Paweł KAJPUST i Ryszard BIAŁY.

13.01.2014r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, Michal MELINCJAR i Ryszard BIAŁY.

08.01.2014 – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, Michal MELINCJAR i Ryszard BIAŁY.

GRUDZIEŃ

18.12.2013r. – Legnica – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Spotkanie Opłatkowe dla przyjaciół, partnerów i współpracowników szpitala.

13.12.2013r. – Polkowice – AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne – Seminarium upowszechniające w powiecie polkowickim w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

06.12.2013r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Powiatowa Rada Zatrudnienia. Federację reprezentowała: Monika MENDEL-ŁUKASIK.

3 i 4.12.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – posiedzenie komisji rekrutacyjnej w ramach  projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

02.12.2013r. – Polkowice – Aqua Hotel – Posiedzenie Konwentu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Federację reprezentowały: Monika MENDEL-ŁUKASIK i Sabrina TRZECIAK.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.