Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

LISTOPAD 2013

29.11.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – Zebranie Zarządu Legnickiego Związku Pracodawców. W spotkaniu uczestniczyli: Sabrina TRZECIAK, Tadeusz BIEŃKOWSKI, Sławomir CZOCH, Franciszek GRZYWACZ, Paweł KAJPUST, Władysław REWAK, Wiesław SAGAN i Ryszard BIAŁY.

28.11.2013r. – Żytawa (Zittau) – spotkanie robocze w ramach przygotowań do trójnarodowego posiedzenia jury oraz przyznania nagrody innowacji „INNOWACJA 2013/2014” w Euroregionie Neisse – Nisa – Nysa.

27.11.2013r. – Kamienna Góra – Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zebranie  Ogólne Członków Związku.

27.11.2013r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcia działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: MONIKA - MENDEL-ŁUKASIK.

15.11.2013r. – KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny – Seminarium upowszechniające w powiecie legnickim w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: Wanda SAGAN  i Wiesław SAGAN.

15.11.2013r. - KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny – Zebranie Ogólne Członków Legnickiego Związku Pracodawców Prywatnych.

13.11.2013r. – Legnica – Hotel QUBUS – Konsultacje społeczne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 organizowane prze Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Federacją reprezentowały: Monika MENDEL-ŁUKASIK i Sabrina TZRECIAK.

PAŹDZIERNIK 2013

29.10.2013r. – Legnica – Restauracja Rynek 10 – Spotkanie ze Sławomirem CZOCHEM - członkiem Legnickiego Związku Pracodawców Prywatnych, dotyczące wewnętrznej współpracy w ramach związku .Federację reprezentowała Sabrina TRZECIAK.

29.10.2013r. – Legnica –Starostwo Powiatowe – Siedziba Stowarzyszenia Pomocy dla Sybiraków i ich Rodzin – Spotkanie robocze dotyczące działalności Stowarzyszenia. Federację reprezentowali: Sabrina TRZECIAK i Henryk OLEJNIK.

28.10.2013r. – Wrocław – Hotel NOVOTEL – spotkanie informacyjne w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

28.10.2013r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: MONIKA - MENDEL-ŁUKASIK.

23.10.2013r. – Legnica – Eckert Sp. z o.o. – Spotkanie robocze z Prezesem Firmy w ramach projektu „Od innowacji do zysku” W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK i Błażej PRUS.

21.10.2013r. – Wrocław – Hotel NOVOTEL – spotkanie informacyjne w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18.10.2013r. – Mysłakowice – Chata za Wsią – Konferencja pt. „Bilans i perspektywy współpracy transgranicznej” organizowana przez Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność oraz DGB Saksonia w ramach projektu „Centrum współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i Saksoni”. Federacje reprezentowali: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK, Wiesław GLIŃSKI i Władysław SZUREK.

11.10.2013r. – Karczowiska – Chata Karczowiska – Seminarium upowszechniające w powiecie lubińskim w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Seminarium prowadzili: Janusz ADAMCZYK i Krzysztof SAFIN.

11.10.2013r. – Karczowiska – Chata Karczowiska – Panel Ekspertów w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Małgorzata ROJOWSKA, Elżbieta SITKO, Sabrina TRZECIAK, Janusz ADAMCZYK, Martin PROCHAZKA, Krzysztof SAFIN, Michal MELINCSJAR i Ryszard BIAŁY.

09.10.2013r. – Wrocław – Wyższa Szkoła Bankowa – Spotkanie robocze w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Agata IWANICKA, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Marika SZYMAŃSKA, Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

03.10.2013r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: MONIKA - MENDEL-ŁUKASIK.

WRZESIEŃ 2013

27.09.2013r. – Wrocław – Restauracja CONVIVIO – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EKO – BIEGŁY – Członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

26.09.2013r. – Karczowiska – Chata Karczowiska – XXI Zgromadzenie OgólneFederacji Pracodawców Polski Zachodniej.

26.09.2013r. – Polkowice –Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – Zgromadzenie Związku.

26.09.2013r. – Karczowiska – Chata Karczowiska – Panel Ekspertów w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W spotkaniu uczestniczyli: Lenka LAURENCIKOVA, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Małgorzata ROJOWSKA, Elżbieta SITKO, Sabrina TRZECIAK, Janusz ADAMCZYK, Martin PROCHAZKA, Krzysztof SAFIN, Michal MELINCSJAR i Ryszard BIAŁY.

19.09.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – spotkanie robocze w ramach projektu „Od innowacji do zysku”, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, Sabrina TRZECIAK, Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

18.092013r. – Złotoryja – Powiatowy Urząd Pracy – Powiatowa Rada Zatrudnienia. Federację reprezentował Janusz PRUS – Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji.

17.09.2013r. – Legnica – Klub Nauczyciela – Uroczystość upamiętniająca 85 rocznicę powstania Związku Sybiraków oraz 25-lecie reaktywowania Związku pod Patronatem Prezydenta Legnicy – Tadeusz KRZAKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK i Henryk OLEJNIK.

13-14.09.2013r. – Szklarska Poręba – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy OLIMP – Zgromadzenie Ogólne Regionalnego Związku Pracodawców w Bolesławcu.

12-13.09.2013r. – Sychrov – Zamecky Hotel Sychrov – warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

09.09.2013r – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcia działalności gospodarczej. Federację reprezentowała: MONIKA - MENDEL-ŁUKASIK.

5-6.09.2013r. – Szklarska Poręba – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy OLIMP – Szkolenie w ramach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Legnicy. Federację reprezentowały: Monika MENDEL-ŁUKASIK i Sabrina TRZECIAK.

02.09.2013r – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie Grupy Sterujące projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Vendulka PROCHAZKOVA, Martin PROCHAZKA, i Ryszard BIAŁY.

SIERPIEŃ 2013

21-25.08.2013r. – Bolesławiec – Stary Rynek – Bolesławieckie Święto Ceramiki.

22.08.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ- spotkanie z Edytą GRABOWSĄ i Lechem GUZWOSKIM dot. realizacji projektu pt. „KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW subregionu legnicko-głogowskiego”. Federację reprezentowali: Monika MENDEL-ŁUKASIK i Ryszard BIAŁY

20.08.2013r. – Wrocław – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – spotkanie robocze dot. realizacji projektu. Spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA –GRĄDEK, Marika SZYMAŃSKA, Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

12.08.2013r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

LIPIEC 2013

30.07.2013r. – Polkowice – Siedziba Stowarzyszenia Charytatywnego „Żyć Godnie” – spotkanie robocze. Stowarzyszenie reprezentowała Edyta PĘDZISZ – Prezes. Federację reprezentowali: Monika MENDEL-ŁUKASIK – Zastępca Dyrektora Programowego oraz Ryszard BIAŁY – Dyrektor Generalny.

30.07.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ- Kontrola planowa dotycząca przestrzegania warunków prowadzenie agencji zatrudnienia przeprowadzona przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Zespół kontrolujący w składzie: Paulina KIK i Joanna ROCHOWIAK. Federację reprezentowała Sabrina TRZECIAK.

18.07.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

14.07.2013r. – Złotoryja – PPHU VITBIS - Posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego.

09.07.2013r. – Jelenia Góra – Biuro Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” – Spotkanie Grupy Sterującej, projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Franciszek KOPEĆ, Bogusław WOJTAS, Ryszard BIAŁY.

01.07.2013r. – Warszawa – Ministerstwo Środowiska – Powołanie prof. dr hab. inż. Jerzego ZWOŹDZIAKA - Członka Prezydium Rady Wykonawczej Federacji na stanowisko Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

01.07.2013r. – Legnica – TIVOLI – Panel Ekspertów polsko-czeskiej grupy w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.