Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

CZERWIEC 2013

26.06.2013r. – Kamienna Góra – Biuro Związku Pracodawców Powiatu Kamiennogórskiego – Zgromadzenie Ogólne Związku.

26.06.2013r. – Legnica – KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A. – Podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw” z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej przez Pana Marka TURKA – Prezesa KGHM Letia w obecności Sabriny TRZECIAK – Kierownika ds. promocji FPPZ.

25.06.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – spotkanie dotyczące spraw prawnych związanych z działalnością Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Elżbieta SITKO, Sabrina TRZECIAK, Andrzej LISIŃSKI, Janusz PRUS, Zdzisław ROJOWSKI, Władysław SZUREK i Ryszard BIAŁY.

24.06.2013r. – Wrocław – Hotel Śląsk – Seminarium w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” organizowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Federacje reprezentował Kamil KRUPIŃSKI – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

21.06.2013r. – Mysłakowice– Hotel Restauracja „Chata za Wsią”- konferencja upowszechniająca projekt “DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego prze Unię Europejską i budżet Państwa.

17.06.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ - Spotkanie Grupy Sterującej projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Sabrina TRZECIAK, Michal MELINSCJAR, Vendulka PROCHÁZKOVÁ, Martin PROCHÁZKA, Ryszard BIAŁY.

17.06.2013r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy –Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL-ŁUKASIK.

11-14.06.2013r. – Szklarska Poręba – Hotel Bornit – warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

06.06.2013r. – Polkowice – Rynek – Wystawa biżuterii Stowarzyszenia Charytatywnego „Żyć Godnie” zorganizowana przez Edytę PĘDZISZ – Członka Rady Wykonawczej FPPZ.

05.06.2013r. – Jelenia Góra – Biuro Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” – Spotkanie Grupy Sterującej, projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Franciszek KOPEĆ, Bogusław WOJTAS, Ryszard BIAŁY.

MAJ 2013

28.05.2013r. – Warszawa – spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. współpracy w zakresie ochrony środowiska. Federację reprezentowała Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Stowarzyszenie EKO-BIEGŁY reprezentowali: dr inż. Łukasz SZAŁATA, prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK.

27.05.2013r. – Wrocław – Uniwersytet Przyrodniczy – Seminarium pt. „Rola monitoringu losów absolwentów w aspekcie kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki” zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Federację reprezentował dr inż. Łukasz SZAŁATA..

23-24.05.2013r. – Kowary – Jelenia Struga – warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.05.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie Grupy Sterującej, projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Franciszek KOPEĆ, Bogusław WOJTAS, Ryszard BIAŁY.

16-17.05.2013r. – Szklarska Poręba– Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z.o.o- warsztaty wyjazdowe w ramach projektu “DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego prze Unię Europejską i budżet Państwa.

14.05.2013r. – Jelenia Góra – Panel Ekspertów w ramach projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli:, Beata MATYSEK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK, Piotr GADOMSKI, Krzysztof SAFIN, Władysław SZUREK, Andrzej ŚWIERCZEK, Bogusław WOJTAS i Ryszard BIAŁY.

10.05.2013r. – Prochowice – Urząd Gminy – Spotkanie dotyczące współpracy Federacji z Urzędem Gminy w Prochowicach oraz wspólnego pozyskiwania funduszy unijnych. W spotkaniu uczestniczyli: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Alicja SIELICKA, Artur MAZUR i Ryszard BIAŁY.

09.05.2013r. – Warszawa – Konfederacja budownictwa i Nieruchomości – Spotkanie w sprawie warunków dalszego rozwoju Budownictwa w Polsce na lata 2014-2020. Federację reprezentowali: Andrzej LISIŃSKI i Zdzisław ROJOWSKI.

06.05.2013r. – Wrocław – Politechnika Wrocławska – Robocze spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania środków pomocowych dot. ekologii i ochrony środowiska. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, dr Łukasz SZAŁATA, prof. Jerzy ZWOŹDZIAK i Ryszard BIAŁY.

04.05.2013r. – Legnica – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – Państwowa Komisja Akredytacyjna zorganizowana przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ w Legnicy. Federację reprezentował Krzysztof CHOPCIAN.

KWIECIEŃ 2013

26.04.2013r. – Lubin – Cuprum Arena – VII Lubińskie Targi Pracy współorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, Galerię Cuprum Arena i Federację Pracodawców Polski Zachodniej. Federację reprezentowały: Monika MENDEL-ŁUKASIK, Elżbieta SITKO i Sabrina TRZECIAK.

25.04.2013r. – Wrocław – Granary Hotel - Spotkanie Biznesowe z Heinz’em Wiederkehr’em. W spotkaniu uczestniczyli: Agatha BIAŁY, Ajka BIAŁY i Ryszard BIAŁY.

23.04.2013r. – Wrocław – Hotel Europejski – Konferencja podsumowująca Projekt District+ na Dolnym Śląsku organizowana przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.. Federację reprezentowali: Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK i Łukasz SZAŁATA..

22.04.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie Grupy Sterującej, projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Franciszek KOPEĆ, Bogusław WOJTAS, Ryszard BIAŁY.

18-19.04.2013r. – Kudowa Zdrój – XIV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego dot. Strategicznych inwestycji dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020. Federację reprezentował Piotr CHOJNACKI.

18-19.04.2013r. – Szklarska Poręba– Hotel Bornit - warsztaty wyjazdowe w ramach projektu “DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17.04.2013r. – Jelenia Góra – Panel Ekspertów w ramach projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli:, Beata MATYSEK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK, Piotr GADOMSKI, Krzysztof SAFIN, Władysław SZUREK, Andrzej ŚWIERCZEK, Bogusław WOJTAS i Ryszard BIAŁY.

11-12.04.2013r. – Wojanów – Pałac Wojanów – warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

05.04.2013r. – Wrocław – Uniwersytet Wrocławski – Konwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Federację reprezentował Janusz PRUS.

04.04.2013r. – Warszawa – Urząd Dozoru Technicznego – posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w budownictwie.

 

MARZEC 2013

26.03.2013r. – Posiedzenie Komitetu Sterującego EURES TriRegio.

22.03.2013r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL-ŁUKASIK.

22.03.2013r. – Legnica – Starostwo Powiatowe – PosiedzeniePowiatowej Rady Zatrudnienia. Federację reprezentowała Monika MENDEL-ŁUKASIK.

21.03.2013r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL-ŁUKASIK.

25.03.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie Grupy Zarządzającej, projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta GADOMSKA, Lenka LAURENCIKOVA, Beata MATYSEK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Vendulka PROCHAZKOVA, Sabrina TRZECIAK, Michał MELINCSJAR, Martin PROCHAZKA, Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

18.03.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie Grupy Zarządzającej projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Franciszek KOPEĆ, Bogusław WOJTAS i Ryszard BIAŁY.

15.03.2013r. – Wrocław – Politechnika Wrocławska – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EKO-BIEGŁY.

14-15.03.2013r. – Kowary – Jelenia Struga MEDICAL SPA Sp. z o.o. - warsztaty wyjazdowe w ramach projektu “DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego prze Unię Europejską i budżet Państwa.

13.03.2013r. – Jelenia Góra – Panel Ekspertów w ramach projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli:, Beata MATYSEK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK, Piotr GADOMSKI, Krzysztof SAFIN, Władysław SZUREK, Andrzej ŚWIERCZEK, Bogusław WOJTAS i Ryszard BIAŁY.

13.03.2013r. – Legnica – Biuro FPPZ – Posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta GADOMSKA, Alicja LOREK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Beata MATYSEK, Sabrina TRZECIAK, Janusz ADAMCZYK, Władysław BAKALARZ, Ryszard BIAŁY, Artur DUBIŃSKI, Ryszard MACH, Władysław NIEMAS, Janusz PRUS,  Zdzisław ROJOWSKI i Władysław SZUREK,

08.03.2013r. – Wrocław – Uniwersytet Wrocławski – Konwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Federację reprezentował Janusz PRUS.

7-8.03.2013r. – Wojanów – Pałac Wojanów – warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

06.03.2013r. – Powołanie przez Marcina ZAWIŁĘ – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Władysława SZURKA – Przewodniczącego Rady Wykonawczej FPPZ do składu Jeleniogórskiej Rady Gospodarczej.

LUTY 2013

28.02.2013r. – Wrocław – Politechnika Wrocławska – Posiedzenie Rady Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego zorganizowane przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego. Federację reprezentowali: Andrzej LISIŃSKI, Zdzisław ROJOWSKI i Łukasz SZAŁATA.

27.02.2013r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – spotkanie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczył Krzysztof SAFIN.

21-22.02.2013r. – Kowary – Jelenia Struga MEDICAL SPA SP. Z O.O. - warsztaty wyjazdowe w ramach projektu “DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego prze Unię Europejską i budżet Państwa.

20.02.2013r. – Jelenia Góra – Panel Ekspertów w ramach projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli:, Beata MATYSEK, Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Sabrina TRZECIAK, Piotr GADOMSKI, Krzysztof SAFIN, Władysław SZUREK, Andrzej ŚWIERCZEK, Bogusław WOJTAS i Ryszard BIAŁY.

20.02.2013r. – Warszawa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Spotkanie z Elżbietą RADZISZEWSKĄ – Ministrem ds. Równego traktowania, nt. kwestii niskiej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie. Federację reprezentowali: Andrzej LISIŃSKI i Zdzisław ROJOWSKI.

19.02.2013r. – Legnica – Czytelnia Naukowa Legnickiej Biblioteki Publicznej – promocja książki Czesława Kowalaka pt. „Pomniki i tablice pamiątkowe w Legnicy po II Wojnie Światowej”. Federację reprezentował: Franciszek GRZYWACZ.

15.02.2013r. – Złotoryja – Starostwo Powiatowe – Posiedzenie Zarządu Powiatu Złotoryjskiego. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBAŃSKA-GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

15.02.2013r. – Legnica – Panel Ekspertów w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta GADOMSKA, Lenka LAURENCIKOVA, Beata MATYSEK, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Monika MENDEL-ŁUKASIK, Vendulka PROCHAZKOVA, Sabrina TRZECIAK, Michał MELINCSJAR, Martin PROCHAZKA, Krzysztof SAFIN i Ryszard BIAŁY.

14.02.2013r. – Wrocław –– Konsultacje Społeczne dotyczące Studium Wykonywalności dla Przystosowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu organizowane przez TONiK O/Gdańska. Federację reprezentowali: Andrzej LISIŃSKI i Zdzisław ROJOWSKI.

11.02.2013r. – Jelenia Góra – Biuro Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność – Spotkanie Grupy Zarządzającej projektu „DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA – GRĄDEK, Franciszek KOPEĆ, Bogusław WOJTAS i Ryszard BIAŁY.

08.02.2013r. – Wrocław – Uniwersytet Wrocławski – Konwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Federację reprezentował: Łukasz SZAŁATA.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.