Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

PAŹDZIERNIK 2016

28.10.2016 – Polkowice – Zespół Szkół w Polkowicach – V. Powiatowe Targi Pracy w organizowane przez Powiatowy Urząd pracy w Polkowicach.

25.10.2016r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła WyższaSpotkanie Konsultacyjnej Rady Pracodawców DSW. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczył Łukasz SZAŁATA.

25.10.2016r. – Legnica – Katedra Legnicka  koncert finałowy Międzynarodowego Festiwalu Organowego - Legnickich Wieczorów Organowych w wykonaniu organisty- Andrzeja Chorosińskiego i zespołu wiolonczelowego Marcelissimo. Koncert organizowany przez Legnickie Centrum Kultury oraz Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

21.10.2016r. – Legnica – Kuria Biskupia – Seminarium pt. „Człowieku kim jesteś? Człowieku dokąd zmierzasz?” prowadzone przez Biskupa Legnickiego - ks. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO. Federację reprezentowali: Piotr CHOJNACKI, Zdzisław ROJOWSKI, Wiesław SAGAN.

17.10.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

15.10.2016r. – Wrocław – Dolnośląska Szkoła WyższaInauguracja Roku Akademickiego. Federację reprezentował Łukasz SZAŁATA.

Wrzesień 2016

30.09.2016r. – Polkowice – Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach– Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.Federację reprezentował Artur DUBIŃSKI.

27.09.2016r. – Złotoryja – Powiatowy Urząd Pracy – Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Federację reprezentował JanuszPRUS.

26.09.2016r. – Legnica – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa konferencja „Zawodowa Strefa”  dotycząca modelu kształcenia zawodowego zorganizowana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

24.09.2016r. – Legnica – Kościół Ewangelicki Marii Panny koncert finałowy 30. Legnickiego Conversatorium Organowego w  wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej.Koncert  organizowanyprzez Legnickie Centrum Kultury, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w  Warszawie oraz Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

21.09.2016r. – Warszawa – Gala I edycji Konkursu „Polski Przedsiębiorca 2015 Gazety Polskiej Codziennie”. W Kategorii MŚP do nagrody nominowany był Janusz PRUS - Prezes firmy Vitbis.

21.09.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w celu omówienia dalszej współpracy. W spotkaniu uczestniczyli: Grażyna LAUROWSKA, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO i Ryszard BIAŁY.

21.09.2016r. – Złotoryja – Powiatowy Urząd Pracy – Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w celu omówienia dalszej współpracy. W spotkaniu uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, Krzysztof FRANKOWSKI i Ryszard BIAŁY.

16.09.2016r. – Legnica –Powiatowy Urząd Pracy Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.Federację reprezentował Sławomir CZOCH.

16.09.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ  Posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej poświęcone bieżącej polityce Federacji.

16.09.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ  Decyzja Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w sprawie powołania Artura DUBIŃSKIEGO na członka Konwentu Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

14.09.2016r. – WrocławCentrum Sztuki IMPART– Gala inżynierska w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2016.Federację reprezentował Wiesław PICHLA.

06.09.2016r. – WrocławUniwersytet Wrocławski Debata emerytalna pod patronatem prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej– Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświęcona problematyce emerytalnej „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.Federację reprezentowali: Władysław BAKALARZ i Janusz PRUS.

03.09.2016 r. – Legnica – Rynek – Wspólne czytanie z mieszkańcami Legnicy fragmentów dzieła „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w ramach akcji Narodowego Czytania „Quo vadis”.

01.09.2016r. – Polkowice – Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach–   uchwała   Rady Nadzorczej ZAMPOL sp. z o.o. dotycząca powołania  na stanowisko Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach dra Włodzimierza OLSZEWSKIEGO.

WYDARZENIA SIERPIEŃ 2016

30.08.2016 r. – Warszawa – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – spotkanie z Panem Andrzejem ADAMCZYKIEM – Ministrem Infrastruktury i Budownictwa z przedstawicielami Zarządu Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w ramach Centralnych Obchodów DNIA BUDOWLANYCH 2016.

25.08.2016 r. – Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  spotkanie z cyklu „Gawędy światłem malowane” pt. „Historyzm po legnicku 7” organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

25.08.2016 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Z dniem 25.08.2016r. obowiązki Dyrektora Generalnego - do odwołania przejęła Dyrektor Programowy - Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK.

25.08.2016 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Spotkanie z Władysławem SZURKIEM – Przewodniczącym Rady Wykonawczej FPPZ w celu usprawnienia bieżącej działalności Federacji. W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka KONKOL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, Władysław SZUREK i Ryszard BIAŁY.

24.08.2016 r. – Legnica – Biuro FPPZ – Kontrola monitorująca prawidłowość przebiegu stażu organizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy.

22.08.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

09.08.2016r. – Legnica – Katedra Legnicka koncert Międzynarodowego Festiwalu Organowego - Legnickich Wieczorów Organowych w wykonaniu organisty- Piotra Rachonia i wokalistki Anny Marii Jopek. Koncert organizowany przez Legnickie Centrum Kultury oraz Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

LIPIEC 2016

27.07.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ – Złożenie przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

19.07.2016r. – Złotoryja – VITBIS  Spotkanie z Januszem PRUSEM – Wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej FPPZ w sprawach bieżących Federacji. W spotkaniu uczestniczyli Janina BIAŁY i Ryszard BIAŁY.

12.07.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ – Konsultacje przez członków Federacji Pracodawców Polski Zachodniej i Stowarzyszenia Eko-Biegły projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego.

08.07.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

01.07.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  wystawa prac uczniów V LO im. Jana Heweliusza w Legnicy pn. „W pracowni i w plenerze”. Wystawa organizowana przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

01.07.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ – Głównym Księgowym Federacji Pracodawców Polski Zachodniej została Elżbieta SITKO.

CZERWIEC 2016

21.06.2016 r. – Legnica – Katedra Legnicka – Międzynarodowy Festiwal Organowy 25. Legnickie Wieczory Organowe - Koncert inauguracyjny. Koncert organizowany przez Legnickie Centrum Kultury oraz Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

17.06.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ Rada Wykonawcza Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

17.06.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ –Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

17.06.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ –Spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. dotyczące współpracy. W spotkaniu uczestniczyli Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Elżbieta SITKO, Marek DŁUBAŁA i Jacek KASZUBA.

10.06.2016r. – Legnica – Biuro FPPZ Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 2015r. W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta SITKO, Grzegorz FRONCKIEWICZ, Krzysztof KUBIAK i Władysław REWAK.

10.06.2016r. – Jawor – Powiatowy Urząd Pracy Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze. Federację reprezentował Zdzisław ROJOWSKI.

09.06.2016r. – Legnica – Powiatowy Urząd Pracy  Posiedzenie Komisji ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Elżbieta SITKO.

09.09.2016r.– Legnica – Legnicka Biblioteka Publiczna  Spotkanie z Pawłem Beręsewiczem autorem książek dla dzieci i młodzieży w ramach cyklu „Z książką na walizkach”. Spotkanie organizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną – członka Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.