Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

STYCZEŃ 2013

31.01.2013r. - Legnica – Powiatowy Urząd Pracy – Komisja ds. przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Federację reprezentowała Monika MENDEL-ŁUKASIK.

21.01.2013r. – Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – spotkanie negocjacyjne projektu „Od innowacji do zysku” Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Justyna NEHREBECKA-SOBOTA, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Mirosława PRZYCZYNA i Aleksander JANICKI.

17-18.01.2013r. – Sychrov – Zamecky Hotel Sychrov - warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys” Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet Państwa.

03-04.01.2013r. – Świeradów Zdrój – Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. - warsztaty wyjazdowe w ramach projektu “DIALOG – WSPÓŁPRACA – PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego prze Unię Europejską i budżet Państwa.

01.01.2013r. – Przystąpienie do Federacji Stowarzyszenia Pomocy Dla Sybiraków i ich Rodzin w Legnicy reprezentowanego przez Henryka OLEJNIKA – Przewodniczącego Stowarzyszenia.

Listopad 2009

27.11.2009 r. - Legnica - Restauracja "TIVOLI" - spotkanie grupy ekspertów projektu "Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą" realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Udział wzięli: Elżbieta GADOMSKA, Alicja KARGOL, Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Władysław BAKALARZ, Piotr GADOMSKI, Sławomir MAJEWSKI, Krzysztof SAFIN, Władysław SZUREK, Sławomir WIECZOREK, Ryszard BIAŁY.

27.11.2009 r. - Legnica - Starostwo Powiatowe - posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Federację reprezentowała Monika MENDEL.

26.11.2009 r. - Głogów, Polkowice - wizyty i spotkania robocze z przedstawicielami powiatów - Grup Docelowych projektu "Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą" realizowanego i współfinansowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Bogdan KOWALCZYK, Sławomir MAJEWSKI, Sławomir WIECZOREK, Ryszard BIAŁY.

26.11.2009 r. - Liberec - Hotel Babylon - spotkanie grupy roboczej projektu EURES-TriRegio, Federację reprezentowali: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Ryszard BIAŁY.

Czytaj więcej: Listopad 2009

Październik 2009

29.10.2009 r. - Legnica - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - konferencja promująca projekt "Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą" realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

27.10.2009 r. - Bolesławiec - siedziba Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego - spotkanie ze Starosta Bolesławieckim Cezarym PRZYBYLSKIM poświęcone wpływom państwa na kształtowanie ładu przestrzennego oraz promocji gospodarczej i turystycznej subregionu bolesławieckiego. Ze strony Federacji udział wzięli: Władysław BAKALARZ, Agnieszka MICHNEJ, Ryszard MACH.

27.10.2009 r. - Wrocław - siedziba Bussiness Club Center - konferencja "Strategie Współpracy Biznesu z Organizacjami Pozarządowymi" organizowana przez Dolnośląską Radę Przedsiębiorczości i Nauki. Federację reprezentował Janusz PRUS.

22.10.2009 r. - Bydgoszcz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy - konferencja zorganizowana przez Konfederację Pracodawców Polskich, Politechnikę Warszawską, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców pod nazwą: "Pracodawcy a Polska 2030. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwoju kapitału intelektualnego".

Czytaj więcej: Październik 2009

Wrzesień 2009

29.09.2009 r. - Lubań - Łużyckie Centrum Rozwoju - konferencja "Partnerstwo na rzecz edukacji dla lokalnego rynku pracy" zorganizowana przez DPFA Europrymus Sp. z o.o. Federację reprezentowała Jadwiga MARCINKIEWICZ.

29.09.2009 r. - Jawor - Dom Małych Dzieci - Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz Domu Małych Dzieci.

29.09.2009 r. - Zgorzelec - Starostwo - posiedzenie Komitetu Sterującego EURES TriRegio. Federację reprezentowali: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Ryszard BIAŁY.

25.09.2009 r. - Legnica - Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła Monika MENDEL.

Czytaj więcej: Wrzesień 2009

Lipiec 2009

31.07.2009 r. - Legnica - Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła Monika MENDEL.

27.07.2009 r. - Złotoryja - VITBIS - spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu "Barometr lokalnego rynku pracy", udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Marta PALICA, Janusz PRUS, Krzysztof SAFIN, Ryszard BIAŁY.

24.07.2009 r. - Złotoryja - Powiatowy Urząd Pracy - spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu "Barometr lokalnego rynku pracy", udział wzięli: Jolanta ADAMIEC, Krystyna GRYWACZEWSKA, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Krzysztof FRANKOWSKI, Ryszard BIAŁY.

17.07.2009 r. - Legnica - Złotoryja (Biuro FPPZ - Powiatowy Urząd Pracy) - spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu "Barometr lokalnego rynku pracy", udział wzięli: Marta PALICA, Janusz PRUS, Krzysztof SAFIN, Adam SOKOŁOWSKI, Ryszard BIAŁY.

Read More

Czytaj więcej: Lipiec 2009

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.