Federacja Pracodawców Polski Zachodniej - Wydarzenia
^Powrót do góry

Sierpień 2009

26-28.08.2009 r. - Złotoryja - Legnica (Powiatowy Urząd - Pracy Biuro FPPZ) - kontrola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy projektu pt. "Barometr lokalnego rynku pracy" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/

25.08.2009 r. - Legnica - Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła Monika MENDEL.

10.08.2009 r. - Jelenia Góra - Siedziba Jeleniogórskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Samopomoc Chłopska" - spotkanie robocze poświęcone przygotowaniom do projektu INNOWACJE 2010, udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Katarzyna SZUREK-GUZIAK, Władysław SZUREK, Ryszard BIAŁY.

07.08.2009 r. - Legnica - Biuro FPPZ - spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu "Barometr lokalnego rynku pracy", udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Marta PALICA, Janusz PRUS, Krzysztof SAFIN, Ryszard BIAŁY.

05.08.2009 r. - Polkowice - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - spotkanie robocze dotyczące współpracy pomiędzy organizacjami, udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Emilian STAŃCZYSZYN, Ryszard BIAŁY.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.